Még utoljára megsarcolná tagjait a MÁV Biztosító?

2008.06.05. 12:18
824 hozzászólás

Úgy néz ki, a lehetetlen helyen és időpontban tartott közgyűlésen módosítani szeretnék az alapszabályt, hogy pótlólagos befizetésre kötelezhessék a tagságot.

A MÁV Általános Biztosító Egyesület honlapján az alábbi közleményre bukkantunk egy kedves olvasónk figyelmeztetése alapján:

KÖZLEMÉNY

A MÁV ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET 2008. JÚNIUS 06. NAPJÁN, 13 órai kezdettel a Tatai Honvéd Sportegyesület - 2890 Tata, Május 1. út - termében, illetve sport pályáján tartja közgyűlését, melyre tagjait meghívja.

A közgyűlés napirendje: 1. A PSZÁF J-II-30/2008. sz. határozatának ismertetése. 2. Az Intéző Bizottság (felügyeleti biztos) beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról, többek között a 2007. évi éves beszámoló főbb adatainak ismertetése. 3. A PSZÁF J-II-30/2008. sz. határozatára tekintettel döntés az első számú vezető felmentéséről (visszahívásáról). 4. Az Ellenőrző bizottság beszámolója. 5. Döntés a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási állomány átruházásáról, tekintettel a PSZÁF J-II-30/2008. számú határozatára. 6. A szavatoló tőke-megfeleléshez szükséges lépések megtételéről való döntés, különösen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási ágazat mellett, egyes további ágazatokba tartozó állományok átruházásáról, az érintett tevékenységi engedélyek visszaadásáról. 7. Az alapszabály módosítása a 3.1., 4.3.1., 5.1.2/b és d), 5.1.12., 5.2.2., 5.2.6. j) és m), 5.3.2., 5.5.3., 5.6.1., 5.7.10., 6.3.2., 7.3., (pótlólagos befizetési kötelezettség előírása lehetőségének megteremtése), 10.1-2., 11.3-5. pontok vonatkozásában. 8. Vezető tisztségviselők, így az Intéző Bizottság és Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása. 9. Az Alapszabály 7.3. pontjának sikeres módosítása esetén döntés pótlólagos befizetési kötelezettség előírásáról és annak mértékéről.

Amennyiben a fenti időpontra kitűzött közgyűlés az Egyesület Alapszabálya szerint határozatképtelen, ugyanazon a napon és helyen 13:30 órakor - változatlan napirenddel - tartandó közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk a tisztelt résztvevőket, hogy az Egyesület tagjai csak saját jogon élhetnek a szavazati joggal.

A tagsági jogviszony igazolása - személyazonosító igazolvány mellett - a 2008. évi tagdíj befizetését igazoló, illetve bármely biztosítás díjának egész évre vagy 2008. II. negyedévére történt befizetését igazoló dokumentummal történhet.

A MÁV ÁBE INTÉZŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRÉBEN ELJÁRÓ FELÜGYELETI BIZTOS

A szövegből egyebek közt kiderül, hogy a régi igazgató leváltása és az új vezetés megválasztása mellett a gépjármű felelősségbiztosítási ágazat eladását, és egy pótlólagos befizetési kötelezettség előírását is meg akarja szavaztatni a tagsággal a biztosítót irányító kinevezett felügyeleti biztos. Valószínűleg már megtették volna ezt a lépést, ha a MÁV Biztosító nem egyesületi formában működne, és nem volna minden biztosított egyben döntési jogkörrel bíró tag is, így azonban – legalábbis elvben – a tagoknak maguknak kellene megszavazniuk, hogy fizetnek-e, és hogy mennyit. Önként fizetni persze senki nem szeretne, így elég reménytelennek tűnhet az ötlet, de a felügyeleti biztos méltán számíthat rá, hogy pénteken délután egy órakor a tagságnak viszonylag kis része jut el a közgyűlés helyszínéül kijelölt tatai sportpályára, lévén dolgozó felnőtt. És mivel 13:30-kor a megjelenők létszámától függetlenül határozatképes közgyűlés hívható össze, elképzelhető, hogy mégis sikerül elfogadtatni a pénzbehajtásról szóló rendelkezést.

A MÁV ÁBE korábban szemtelenül alacsony biztosítási díjaival szerzett magának ügyfeleket, vagy ha úgy tetszik, tagokat, de elképzelhető, hogy ha a spórolni vágyó ügyfelek nem lesznek résen, és nem zarándokolnak el holnap, munkaidőben Tatára, megfizettethetik velük a spórolás árát. A sajtóhírek egyelőre 10 000 forintos pótbefizetési tervről szólnak, de az összeg könnyen lehet akár jóval nagyobb is.