Hurrá! Megtudtam, mennyibe kerül a Ford S-Max hűtött-fűtött ülése!

2010.11.03. 18:15
125 hozzászólás


Varga Zsombor a Ford PR-ese. Ő intézi a sajtóutakat és a tesztautókat, de legalább ilyen lelkesedéssel veti magát a közös szabadidős programokba, amikor különféle alkoholos italok fölött a lovagkor jeles eseményeit veszi sorba, különös tekintettel a keresztes háborúkra. Ez nagyrészt közös érdeklődési területünk, úgyhogy kezdek rászokni, hogy a munkaügyi levelezést is ebben a stílusban bonyolítsam, de sajnos sem elég időm, és ami ennél is szörnyűbb, kellő tehetségem sincs a trubadúr költészet hivatalos levelekbe történő integrálására. Ez persze ékesen ki is derül majd az alábbi levelezésből.

A háttértörténet röviden: van nálam egy Ford S-Max tesztautó, hűtött-fűtött ülésekkel. A hivatalos honlapon nem találtuk az árát, telefonálni utálok, ezért inkább e-mailt írtam az illetékesnek. És persze hogy neki is jó legyen, igyekeztem úgy fogalmazni, hogy legyen valami öröme a sivár, hivatali hétköznapokban.

A választ természetesen megkaptam, és hamarosan a Belsőség olvasói is tudni fogják, de addigra annyira elfogy majd az erejük, mint Tarantói Boemund seregeinek a nagy anatóliai menetelés során, midőn az agyafúrt Kilidzs Arszlán kegyetlen íjászai tizedelték a sereget.

Fényességes Balduin úr!

Edessza déli napja ragyogjon önre és minden jószágára, az Eufrátesz habjai ragyogjanak, a falak álljanak fenségesen s a hírvivő gerlék szárnyaljanak fennen Turbesszel erődjéig s vissza. A Kék Ovál rendje gyarapodjon, a társzekerek sokasodjanak, s vonó barmaik, a lantszarvú TDCi ökrök érjék be kevés abrakkal. No de, fényességes Balduin uram, a grófság kalmárai vajh mely áron mérik az ekhós SMaxus kerevetjeit, melyek dermesztő télben melegítik, a perzselő júliusi hadjáratokban ellenben a hűs késő őszi tengeri szelet vezetik a törődött lovagi hátsókhoz?
Híve,
Chatillon

címzett: Winkler Róbert

Mindennél jobban tisztelt hív bajtársam, kegyelmes Chatillon Úr!

Még a sok év szűnni nem akaró háborúskodása alatt elszenvedett fájdalmak okán hegek borította marcona, harcos szíven is meglágyul jókívánsága olvastán, s ilyenkor kedvtelve gondolok bele abba, mily kegyes is volna az Úr, ha birtokaink nem feküdnének íly messze egymástól, s nem kellene - még ha épp békeidő lévén a muszlimok emírjei és kalifájuk által kiadott passzusok segedelmével a legrövidebb úton, a kecses Aleppót, a szilárd falú Humszot és a ragyogó Damaszkuszt útba ejtve, majd keresztény hittársaink földjére visszatérve Tibéráson és Nábluszon át mintegy 10 napot szinte szüntelen lóháton töltenem, hogy elérjem Kegyelmed farkasfészkét, a bevehetetlen Kerakot.

Vénülő lelkemnek kedves emlékek, amikor ifjúi hévvel űztük a legnemesebb vadakat - olykor még a Templom Nagyságod szívének oly kedves lovagjai számára engedélyezett egyetlen prédát, az oroszlánt is az Orontész által kettéhasított észak-szíriai hegyek rideg ormain s elhagyatott, lesvetésre alkalmas völgyeiben...amikor Kegyelmed még Antiochia büszke városának hercegeként védelmezte hitünk határait, még a vitéz, már rossz emlékű Mánuel kilikiai hadjárata, a az Ön azt nem sokkal később bekövetkező muszlim fogságba esése előtt...

No de, hogy - ha megengedi, hogy e nemes jelzővel illessem - Mekka és az egész muszlim világ rémének, a keresztény hit bajnokának kérése a múlt dicső emlékeinek felidézésébe feledkezvén ne maradjon válasz nélkül...a kerevetet, amelyhez hasonlóról még a mérhetetlen gazdagságú bagdadi kalifa, s a keresztény világ egykoron legnagyobb hatalmassága, az öregedő Mánuel, a müriekephaloni csatavesztő sem álmodhat, s amelyek mind a perzselő szíriai nyárban, mind a vasfogakkal harapó hegyvidéki télben enyhülést hoz a könnyen felforrósodó, és hasonlóképp könnyen fájdalmasan lehűlő sodronyvérttel, s normann avagy fazéksisakkal testüket védő frank lovagok számára...mindössze 150.000 bizánci ezüstért vesztegetik...ha azonban csupán a fagy ellen kívánnak védekezni, azt már mindössze 66.000 ezüstért megtehetik.

Sajnos a kötelesség elszólít, a jövő év elejére tevezett, a Kék Ovál rendje számára igen nagy reményekkel kecsegtető hadjáratról szóló tanácskozásra sietek így soraimat, a mondandómat a vágyottnál rövidebbre...ám a kívántnál talán már így is hosszabbra fogva zárnom kell... ugyanakkor, hogy Kegyelmed szíve is bizalommal teljék, annyit elárulhatok, hogy a hadjáratban legújabb tenyésztésű Focus paripáink segedelmével veszünk részt...amelyekből, alkalomadtán, ha már megérkeztek istállóinkba, alkalmasint Nagyságodnak is küldetek majd egy gyönyörű példányt.

Maradva hűséges híve és fegyvertársa,
Balduin - az edesszai