2010.02.03. 18:12

Megtörtént, amire egy pillanatig sem számítottunk: az ismeretlen, elérhetetlen hivatal használható választ adott a kérdéseinkre.

From: Magyar Útügyi Társaság - Titkárság

Date: 2010/2/1

Subject: Válasz a Parkolók - csak gumiembereknek című cikkre

To: Winkler Róbert

Tisztelt Winkler Róbert Úr!

A Magyar Útügyi Társaság immár több, mint 15 éve foglalkozik az útügy területére vonatkozó műszaki szabályozási anyagok kidolgozásával, terjesztésével. Erről Ön – ha ténylegesen belép a MAÚT honlapjára – a nyelv kiválasztása után – a kezdőlapot elolvasva azonnal tájékozódhatott volna. Kicsit tovább böngészve az Útügyi előírások menűpontban a listát választva kereshető – pl. parkolás címen, és a tervezés témakörben megtalálható az ÚT 2-1.210 számú, „A parkolási létesítmények geometriai tervezése” című előírás. Ennek tartalomjegyzéke elolvasható. Az előírást bárki megnézheti a MAÚT irodájában, nyitvatartási időben (8-16), és megvásárolható ugyanott.

Az útügyi műszaki előírásokat a közúthálózat hazai többszintű tulajdonosi és fenntartási rendszere miatt (állami utak, önkormányzati utak, magánutak) kötelező érvénnyel csak az országos közutakon kell alkalmazni, azonban műszaki tartalmuk, szakmai előírásaik miatt az önkormányzati és magánutakon is ajánlott az alkalmazásuk, mint ahogy az valamennyi előírás bevezetőjében szerepel.

Az épületekhez, építményekhez szükséges parkolóhelyet létesítési kötelezettségét az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) írja elő. Az abban rögzített normatívákhoz képest a települések, fővárosi kerületek saját rendeletei a települési, kerületi szabályozási tervekben és a helyi építési szabályzatban eltérő követelményeket is megállapíthatnak.

A parkolási előírásban szereplő „tervezési”, méretezési jármű 1,8 m széles és 4,8 m hosszú, az átlagos gépjárműparkot képviseli. Az könnyen belátható, hogy általános előírásokat sem a legnagyobb, sem a legkisebb járműre nem lehet megadni. Mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyek szélességi mérete legalább 3,5 m legyen, a kerekesszékbe átszállást lehetővé tevő módon.

Az előírás tartalmazza a jármű mellett biztosítandó térközök, távköz, biztonsági sáv méreteit is, különös tekintettel a falak, oszlopok, egyéb akadályok eseteire.

A parkolóhely létesítési kötelezettség teljesítése lakóépületek esetében - lakásonként egy parkolóhely telken belül (általában épületen belül) – a beruházó számára jelentős költséggel jár. Tekintettel arra, amit a cikk is említ, hogy a lakásokhoz a parkolóhelyeket nem kell megvenni a vásárlóknak, a beruházó általában abban érdekelt, hogy a lehető legkisebb méretekkel, a megközelíthetőség határán – a terven – biztosítsa a szükséges férőhelyszámot, hogy megkapja a használatbavételi engedélyt.

A jelenlegi norma felülvizsgálata és az „élethez” igazítása mindenképpen szükséges, elsősorban ott, ahol a beépítés, a vállalkozások gyakorisága, a közösségi közlekedési ellátottság, stb. miatt nem ritka a családonkénti 2-3 személygépkocsi (terepjáró, mikrobusz, stb.) A parkolási norma betartása esetén is ezek egy része mindenképpen közterületen parkol.

Persze sok esetben az is probléma, hogy az építésztervező osztja ki a parkolóhelyeket és nem ismerve a jármű mozgási jellemzőkre vonatkozó előírásokat, nem a szükséges méretű közlekedő utakat, lejtőket, lekerekítő sugarakat tervezi, a megközelítést szolgáló utak forgalomszabályozásáról nem is beszélve.

Amennyiben a lakásokhoz szükséges férőhelyeket az épületen belül lehet biztosítani, és az ott lakók ténylegesen azokat is használják, a közterületi parkolók felszabadulhatnának a látogató, ügyintéző, stb., általában rövid ideig parkoló forgalom számára.

A helyzet a kereskedelmi létesítmények parkolóinál némiképp eltérő, bár ott nem érdeke a beruházónak az éppen szükséges férőhelyszám létesítése, ott a lehető legtöbbet szeretnék kialakítani, ebből adódnak a néha szűkös méretek. Jól megfigyelhető, hogy probléma elsősorban a szűk, belvárosi beépítésű területeken van, ahol az egyidejű parkolási igény jelentkezése miatt (mozi, vásárlás, stb.) nagyobb a tervezettnél a parkolók foglaltsága. (West End, MOM Park). Még az a szerencse, hogy – kevés kivétellel - parkolóhely hiány ezeknél a kereskedelmi létesítményeknél a karácsonyi időszakon kívül nem szokott fellépni, ezért hosszabb, rövidebb gyaloglással a parkolóhelytől a kívánt szolgáltatás elérhető.

A hivatkozott előírás külön megemlíti, hogy szolgáltató létesítmények, bevásárlóközpontok parkolóhelyeinek méretezésénél a parkolás komfortjának emelése érdekében az átlagosnál nagyobb méretű járműveket és a berakodás, a bevásárlókocsik helyigényét is indokolt figyelembe venni.

A tálcás parkolóházzal kapcsolatos probléma súlyos üzemeltetési hiba, ilyen parkolókba az „úrvezetőknek” nem, csak az üzemeltető saját személyzetének szabad beállni a számára parkolásra átadott gépjárművel.

Remélem, hogy tudomást szerezve Társaságunk létéről és tevékenységéről, a későbbiekben különféle szakmai cikkek megjelenése előtt tájékozódik a Társaságnál, mely további szakmai kérdésekben készséggel áll rendelkezésre.

Üdvözlettel:
Dr. Csorja Zsuzsanna
koordinációs bizottság vezetője