Derült égből sorozatos bírság

2011.08.24. 17:56
Ferdén parkolt, mint az utcában hagyományosan mindenki, de egyszerre csak minden figyelmeztetés nélkül elkezdtek jönni a harmincezres csekkek.

From: Valaki

Date: August 24, 2011 07:13:32 PM GMT+02:00

To: Totalcar

Subject: Bírság

Tisztelt Szerkesztőség!

Soraimat - név nélkül - azért írom Önöknek, hogy mások is okulhassanak az alábbi vérlázító esetből.
A történet a következő:
Egy ismerősöm Budapest egyik kerületében évek óta gazdasági tevékenységét végzi, és ehhez személygépkocsit vesz igénybe, melynek tulajdonosa és üzembentartója a cége. Hosszú évekig valamennyi helybéli lakos és ott dolgozó vállalkozó úgy parkolt, hogy félig felállt a járdára, noha ezt valóban nem jelezte sem felfestett útburkolati jel, sem pedig jelzőtábla. Ennek az volt a praktikus oka, hogy ezen a nem túl előkelő környéken 100-as sebességgel autózók ne tegyenek kárt a parkoló autókban, lévén, hogy az utca kétirányú, de az úttest ehhez túlságosan szűk. Természetesen az önkormányzat nem látja be ennek fontosságát és/vagy nem kíván táblákra és útburkolati jelekre költeni, hogy ésszerűen használhassák az autósok és a gyalogosok a közterületet. Az utcában térfigyelő kamerák vannak felszerelve.
Egy keddi napon kapta kézhez az első, 30.000,- Ft-os bírságról szóló csekket, a KRESZ 40. § (8) bekezdésének megszegése okán (járdán történő parkolás, ahol nincs engedélyezve).
Szerdán 2 újabb bírság érkezett ugyanerről, de nem ugyanazon a napon elkövetett szabálysértésről,  mint a keddi, hanem 2 másik napról.
1 héttel később érkezett a negyedik.
Természetesen mind a KRESZ fent írt szabályára hivatkozással rótt ki büntetést.
Utánanéztem a jogszabályi háttérnek.
Magát a bírságolás rendjét és a kiszabható bírságok összegét a 410/2007. Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendeletbe 2011. április 29-i hatállyal került bele az a bekezdés (9. § (4) bekezdés), melynek alapján nem kell értesíteni a gépjármű üzembentartóját a szabálysértés elkövetéséről. Nehogy az egyszeri állampolgár véletlenül jogkövető magatartást tudjon tanúsítani az első határozatban és annak indokolásában foglaltaknak megfelelően. Arra, hogy miért nem egyszerűen 120.000,- Ft a büntetési tétel, nem találtam magyarázatot, pedig a postaköltség is olcsóbb lenne. Kérdés továbbá, hogy ugyanazon magatartás miatt hányszor lehet megbüntetni ugyanazt a személyt.
Úgy tudom, egy jogállamban elengedhetetlen alapelv a jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények előre láthatósága és kiszámíthatósága. Lehet, hogy megérné Alkotmánybírósághoz és/vagy ügyvédhez fordulni?

Kérem, e-mail címemet bizalmasan kezeljék.

Kedves levélírónk,

Ismerős a helyzet. Amikor a XIII. kerületi Garam utcában laktam, nálunk is ugyanez történt: egy tavaszi reggelen minden előzetes értesítés nélkül végigbüntették a ferdén parkolókat, vagyis mindenkit. Aztán később is, amitől mindenki rászokott a járdaszegény melletti parkolásra, és brutálisan lecsökkent a parkolóhelyek száma. Jogászunk azt mondja, levelében annyi a tévedés, hogy ez nem szabálysértés, hanem objektív felelősség alapján közigazgatási bírság, és nem csak csekket, hanem határozatot is kellett kapnia.

Ez a megoldás kifejezetten az eljárás alatti nyilatkozattételt lehetetleníti el (az üzembentartó nem tudja, hogy dübörög vele szemben a közigazgatási eljárás), de a fellebbezésben minden észrevételét elő tudja adni. Jó szívvel tanácsolhatjuk, hogy forduljon panasszal az ombudsmanhoz a panasz@obh.hu emailcímen. Az országgyűlési biztos az értesítés hiánya miatt már korábban is többször felszólalt - amíg nem volt benne ez az új szabály a kormányrendeletben, sokszor akkor sem értesítették megfelelően az ügyfelet. De az ilyen konkrét panaszok az eddig elvi alapon megfogalmazott észrevételeit támasztják alá, és segíthetnek abban, hogy a probléma napirenden maradhasson.

Panaszában kérheti, hogy a biztos vizsgálata során ne fedje fel a kilétét. Ugyanakkor egy ilyen konkrét ügyben a vizsgálatot ellehetetlenítené, mert a négy konkrét ügy megjelölése nélkül nem lehet tájékoztatást kérni sem a rendőrségtől, sem pedig a közút kezelőjétől, aki nem táblázott.

A teendői:

a) nézze meg a képet (ill. képeket) az interneten, szedje össze az összes iratot, és fellebbezze meg a határozatokat

b) írjon egy panaszt Prof. Dr. Szabó Máté országgyűlési biztosnak címezve a panasz@obh.hu címre.

Nem tanácsolhatjuk viszont, hogy szerezzen kiegészítő táblát és tegye ki azt, vagy az éj leple alatt húzzon egy fehér csíkot a járdára. Ahogyan azt sem, hogy keressen egy megbízható rokkant rokont, aki ezekben az időpontokban Önnél lakott (vagy a környéken lakik és Ön fuvarozta), és lobogtassák az ő tuti rokikártyáját.

Üdvözlettel:

Winkler Róbert