Bosszúvágy

2005.08.25. 06:50

Aktív buszvezető kollégánk összeszedte a tíz legfontosabb autós merényletet a tömegközlekedés ellen. Feltétlenül olvassa el, felszabadító élményben lesz része!


Minden közlekedő okulására összegyűjtöttük a tíz leggyakrabban előforduló és legveszélyesebb helyzetet, amivel egy járművezető megnehezítheti a közszolgálatot teljesítő óriásokon utazók életét.

A bibliai tízparancsolat

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a vallásierkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. Érvényessée minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!
Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!
Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszűnetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj !
Minden élet szent. Az egészség is Isten ajándéka. Így kell őriznünk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj !
Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj !
Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

1. A jobbkanyar és a gyalogosok


Ebben a helyzetben az autós akár teljesen jóhiszeműen is járhat el, mégis óriási fékezésre kényszerítheti az autóbuszvezetőt. Alaptézis, hogy a busz mindig útban van. Ha útban van és van rá mód, legjobb megelőzni. A kérdés, érdemes-e? Még úgyis van 200 méter a kereszteződésig, ahol jobbra fordulnék - gondolja az autós - hát hajrá! Nagy gyorsítás, be a busz elé, majd száz méter múlva jobb forduló a csöpp mellékutcába. De ekkor olyan dolog történik, amire senki sem gondolt: a járdán gyalogosok közlekednek. Így hát az autós kénytelen a nagy sietségből felocsúdva hirtelen fékezéssel megállni a zebra, esetleg a járda meghosszabbított vonala előtt, szépen kint hagyva autója fenekét, a busz sávjában.


Eközben a buszvezető szemei elkerekednek, nyakán kidagadnak az erek és igyekszik a fékerőt az utaselesési határon tartani. Ha az autós rendesen, időben jelezte bekanyarodási szándékát, valószínűleg már régen lassított. Ha viszont a nagy sietségben elmaradt az indexelés, jöhet a vészfékezés tömegközlekedés-módra. A helyzet megoldását ilyenkor már csak a riadtan szétrebbenő gyalogosoktól felszabadult úttest, és ha lehetséges, a kikerülés adja. Ha senki sem esett el, fellélegezhetünk.

2. Csak az orrát, hogy kilássak


Ugyanennek a helyzetnek jogilag tisztázottabb felállása, ha az autós nem befelé, hanem kifelé hajt a mellékutcából. Ilyenkor mit tesz az udvarias közlekedőtársakhoz szokott sofőr? Kissé kidugja autója orrát, hogy mindenki érezze a helyzet komolyságát, és mihamarabb kiengedjék. De mi van, ha ilyenkor a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest szűk jobb szélső sávjában egy csuklós autóbusz közlekedik, a maga 265 cm-es szélességével teljesen a padkához szorítva. Egy új Volvo önsúlya majdnem 19 tonna, ehhez jön még körülbelül 100 görcsösen kapaszkodó utas, ami így együtt akár 25 tonna fölött is lehet. Na ezt kell ilyenkor a leghamarabb megállítani. Az eredményt mindenki a fantáziájára bízom.

3. Itt bárki elférne


Ugyanebben a helyzetben akár jobbról, akár balról érkezik a személyautó, előfordul, hogy a feltorlódott forgalom miatt nem tud kikanyarodni a főútra, ám biztos, ami biztos, olyannyira kiáll, hogy egy kanyarodó autóbusz a legnagyobb jóindulattal sem képes elfordulni mellette. Ilyenkor tolatás helyett gyakran csak az értelmetlen integetésre futja, ami bizonyítja, hogy a jó szándék megvan, csupán a busz dimenzióinak kellő ismerete hiányzik. Javaslom, hogy otthon mindenki próbálja ki saját vagy gyermekei játékautóival. Ha nincs, első lépésben vásároljunk egy méretarányos autóbuszt vagy kamiont, majd próbáljuk meg lejátszani a helyzetet. Ezzel a későbbiekre nézve nemcsak a buszvezetők, hanem gyermekeink szemében is nagyot növünk majd.

4. Hogy képzeli? Most megkapja!


Az autós társadalom egyik legkifinomultabb cselekedete valamilyen vélt vagy valós sérelemért érzett bosszúvágy mihamarabbi beteljesítése. Ezt leggyakrabbanaz autóbusz megelőzésében, majd annak orra előtti hirtelen fékezésben élik ki. Tapasztalt járművezetők az utasok szinte elkerülhetetlen megsérülését kétféleképpen védik ki. Az első, a bosszúállóra nézve is üdvözítő megoldás, hogy már jó előre lefékezi az autóbuszt, így nem is adva esélyt a bosszú ilyenfajta kiélésére. A második, sokkal látványosabb és spontán ismerkedésre lehetőséget adó változat, amikor viszonylag enyhe, az utasokat véletlenül sem veszélyeztető fékezéssel tessékeli előrébb a bátor jelentkezőt. Ilyenkor már csak egy komoly feladata marad a buszsofőrnek: megbízható tanút találni, aki igazolja, hogy az autó elévágott és indokolatlanul fékezett. És kezdődhet a hónapokig tartó pereskedés.

5. A holttér


A holttér szó eredetét a tudósok két forrásra vezetik vissza. Az egyik magyarázat szerint a jármű körüli olyan terület nevezik így, amit sem közvetlenül, sem visszapillantó tükrök, vagy kamerák segítéségével sem lát be a járművezető. A másik feltételezett magyarázat, hogy az itt meggondolatlanul tartósan autózó úrvezetők autója egy sávváltás alakalmával erősen rongálódhat. A buszvezető-társadalom utóbbi magyarázat mellett tette le voksát, így ha mód van, javaslom, autózzunk a holttereken kívül.