2010.01.06. 11:02

Talán meglepő lehet, de találunk néhány olyan könnyítést is, amely kifejezetten autósbarát, sőt, mi több, szinte logikus.

Jelentős részt tesznek ki a kerékpárosok közlekedését, védelmét szabályozó módosítások, emellett érezhető a kiemelt figyelem a járművek utasai, a gyalogosok és a gyermekek irányában is. Akad persze olyan is, amelynek semmi gyakorlati haszna nem lesz. Részben, mert némelyik szabály ellenőrizhetetlen, betartatni képtelenség, részben pedig mert a józan paraszti ész számára eddig is evidens dolgokat erősít meg írásban. Nem hiszem, hogy bárkinek külön ki kellene hangsúlyozni, hogy a gyermeket a vezetőülésbe nem szereljük be. Talán azt sem, hogy az előírt kialakítású, darabszámú és elhelyezésű rendszámtábla fogalma nem fedi azt, ami rövid ideig ott volt, de már leszereltük.

A világító táblák és a stau, valamint a többsávos körforgalom

Az autópályák és autóutak felett, vagy a közútkezelő járművein és a túlméretes szerelvények kísérőin látható, változtatható jelzésképű táblák, amelyek eddig csupán tájékoztató jelleggel működtek, január elsejétől teljes jogú közlekedési táblává léptek elő. Ezen jelzések kötelező érvényűek, és a jelzésekkel szemben közlekedő összes járműre vonatkoznak. Legalizálták egyúttal a figyelemfelkeltés céljából sárga háttérre elhelyezett jelzéseket is.

Deklarálták emellett a sok lánclevelet generáló kötelező legkisebb vagy megengedett legnagyobb sebességet jelző táblákon szereplő számok mértékegységét is. Bizony, bekerült a KRESZ-be, hogy ezek km/h-ban értelmezendők!

Megjelent a veszélyt jelző táblák között a „Stau!”, azaz a feltorlódott forgalom jelzése is. Önmagában, fix tábla képében nyilván kevés helyen találkozunk majd vele, a változtatható jelzésképű táblákon azonban komoly szerepe lehet.

Legalizálták emellett az ideiglenes terelést jelző sárga útburkolati jelek prizmás vagy fénykibocsájtó festékes megerősítését, valamint a kék hátterű előjelző és útirány-megerősítő táblákat, amelyeket már évek óta láthatunk az autópályák, autóutak mellett.

Ide tartozik az is, hogy a többsávos körforgalmakba történő behajtást is egyértelműbb lett. Az eddigi szabályzásban csupán annyi szerepelt, hogy az első kihajtón távozó autónak a jobb szélső sávból kellett bekanyarodnia a körforgalmú útra. Januártól azonban kötelező az útirányt előjelző tábla vagy felfestett útburkolati jel szerinti besorolás.

A forgalomirányító és a polgárőr, a traffi és az útfenntartó, no meg a lopósautó

Kevésbé lényeges újdonság, hogy a forgalomirányításra jogosultak köréből kikerült a határőrség, bekerült viszont a katasztrófavédelmi hatóság. A jelzőőrök mellett már a polgárőrök jelzésére is meg kell állnunk, ők viszont ilyen esetben táblával kötelesek ezt előre jelezni.

Az autópályák leállósávjaiban megerősítették a szigorú megállási tilalmat, ám az életszerűség jegyében ez alól felmentették a továbbhaladni képtelen, a forgalmat ellenőrző, az útfenntartó és –tisztító, megkülönböztető jelzést használó vagy a leállósávról műszaki hibás vagy balesetes autókat mentő járműveket.

Kissé bővül a figyelmeztető jelzést joggal használók köré és egyszerűsödik a munkájuk is. A kerékbilincsek felszerelését vagy a járművek elszállítását végző járművek munkájuk végzése közben, ha a fényjelzést működtetik, a továbbiakban figyelmen kívül hagyhatnak bizonyos általános érvényű szabályokat, így például a megállási és a behajtási tilalmat, illetve maximum 10 km/h sebességgel a járdán is közlekedhet.

A járművek elszállítása egyébként is egyszerűsödött, ezentúl a közterület-felügyelet és a közútkezelő is elszállíthatja a szabálytalanul várakozó, vagy közterületen rendszám nélkül (mellékútvonalon 10 napnál régebben) parkoló járműveket, és erről köteles értesíteni az üzembentartót, valamint a rendőrséget.

Ha pedig már sárga lámpa: a frissen ráncfelvarrott KRESZ nevesíti a többsávos úton lépcsőzetesen havat takarító munkagépek előzési tilalmát, amit eddig csupán a természetes szelekció jegyében illett elkerülni.

A kéklámpások is ajándékot kaptak karácsonyra, egyértelművé vált ugyanis, hogy a közlekedést ellenőrző gépjármű, vagy szimplán az ilyen berendezés (igen, a traffipax!) olyan helyen is végezheti a munkáját, amely egyébként a megállási vagy várakozási tilalom alá esik. Sovány vigasz emellett, hogy elrettentésképpen a fixen telepített mérőberendezések előjelzésére hivatalosan is bevezették az egyébként már sok helyen használt „Vigyázz, traffi!” táblát. Mellesleg ennek is van feloldó táblája, bizonyára praktikus ötlet...

A rendszám

Hosszú évek vajúdása után megerősítették a rendszámtáblákra vonatkozó előírásokat. Nem elég az autónak csupán rendelkeznie ilyennel, annak az előírt típusúnak, számúnak kell lennie, szigorúan a megfelelő helyen felszerelve. Bekerült a jogszabályba, hogy a táblát eltávolítani is tilos.

Sok gyakorlati haszna persze nincs, a fentiek eddig is kötelező érvényű előírások voltak. Látható az igyekezet a kiskapuk bezárására, kevés gyakorlati eredménnyel.

Gyermekek, utasok védelme

A gyermekszállítást végző járművek és ezek utasainak védelme is hangsúlyosabb lett. Nevesítette a módosítás az úttesten álló, elakadásjelzőjét működtető – „kirakodó” – iskolabuszt, melyet kikerülni, vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel szabad.

A gyermekbiztonsági rendszer (a.k.a. gyermekülés) az autóban (és ez évtől a mopedautóban is!) előírt elhelyezésére és használatára vonatkozó előírásokat is pontosították.Egészen a tavalyi év végéig a vezetőülésben is rögzíthettük a gyermekülést (!!!), ez a lehetőség január 1-től megszűnt. Fontosabb azonban, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermek ezentúl is csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható, és abban ezentúl kötelezően be is kell kötni a megfelelő hevederekkel. A 150 cm-nél alacsonyabb, 3 év feletti gyermek esetében azonban furcsa módon feltételes mód jelent meg:

A módosítás előtt:

(7) A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket - a testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. (...) A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.”

A módosítást követően:

„(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. (...)A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.”

Érdekes. Megkérdeztük, várjuk a választ.

Szintén az utasra vonatkozó pontosítás, hogy a biztonsági övhöz hasonlóan már a motorkerékpár utasának felelőssége a bukósisak viselése. A gyalogosok védelmében nyomatékosabbá vált az előírt fokozott óvatosság a zebra és a menetrend szerint közlekedő járművek megállói környékén is. A tervezett általános érvényű sebességkorlátozás szerencsére nem került a rendeletbe, ám a közút kezelője továbbra is kihelyezheti a maga kis harmincas tábláit, ha indokoltnak tartja az adott helyen.

Környezetvédelmi övezet, korlátozott forgalmú övezet

Megérkezett a környezetvédelmi zóna határait jelző tábla, alatta azzal a plakettszínnel, melynek birtokában oda behajthatunk. Itt már természetesen az idei évtől fokozatosan lecserélt új rendszerű környezetvédelmi plakettek jelennek meg. Érdekes gondolat a zóna végét jelző tábla, vajon ez mennyi információt hordoz az onnan kifelé igyekvő autónak, aki nyilván azért van bent, mert megteheti. Mindegy, ilyen is van.

Módosult a korlátozott forgalmú övezetet jelző tábla definíciója: amennyiben ezt a lakott terület kezdetét jelző táblával együtt helyezik el, a tilalom a teljes lakott területre érvényes – megadva ezzel az egyszerű lehetőséget a nagy tömegű teherforgalom teljes tiltására egyes településeken.

A fenti, és az itt fel nem sorolt tiltó táblák esetében is szélesedett a kiegészítő táblák használatának lehetősége. Ezzel a közútkezelő az eddiginél lényegesen differenciáltan szabhat meg behajtási tilalmat, övezethatárt, sebességkorlátozást a nap bizonyos időszakaira vagy akár az aktuális időjárástól függően..

Motorosok és fehér furgonok

Régi adósságot törlesztettek a jogalkotók azzal, hogy a 35 éve másodrendű közlekedők közé sorolt motorkerékpárokra és 3500 kg alatti maximális összsúly alatti tehergépkocsikra vonatkozó szabályokon enyhítettek. A három, vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező úttest legbelső sávjában és a buszsávban végre közlekedhetnek a motorkerékpárok is, utóbbit a segédmotoros kerékpárok számára is megnyitották. A teherautókra vonatkozó tilalmak többsége (előzési és behajtási tilalom, megengedett maximális sebesség, a lakó-pihenő övezetre vonatkozó tilalom) már nem vonatkozik rájuk, ilyen téren a személyautókkal azonos elbírálásban részesülnek. A teherautókra vonatkozó, táblával jelölt előzési és behajtási tilalom további differenciált megoldásokat is engedélyez, mindkét táblán megjelenhet ugyanis súlyhatár, amely feletti járművekre a tiltás érvényes.

A három- és négykerekű segédmotoros kerékpárokon – beleértve a frissen megszületett quad és mopedautó kategóriákat is – 17 évet betöltött sofőr szállíthat csak utast.


Személyautók

A talán legtöbbeket érdeklő kategória, a személyautóké nem örvendhet túl sok kedvezménynek, a változás azonban igen pozitív. Végre megszűnt a vasúti átjárókra érvényes általános 40 / 30 km/h sebességkorlátozás, így nem kell bokorból leskelődő sebességmérőre számítanunk megszűnt vidéki termelőszövetkezetek rég nem használt iparvágányainál. Január elsejétől ezeken a helyeken a normál, lakott területen kívüli / belüli sebességhatárokat kell betartanunk, amennyiben a közút kezelője nem látja el külön korlátozó táblával az átjárókat. Az így kihelyezendő táblák szükségessé tették az ezek hatályáról szóló kiegészítést. Így a vasúti átjáró előtt elhelyezett, maximális sebességet korlátozó táblák a vasúti átjáró kezdetéig érvényesek.
Az átjáró megközelítésekor tanúsított fokozott óvatosság természetesen a továbbiakban is szükséges – és egyben kötelező is.

Humánerőforrással

Na és persze a bringások. Jeleztük már, hogy jól lobbiztak, a módosító rendelet majdnem fele a kerékpárosokra vonatkozó változásokkal foglalkozik.

Az apró korrekciók csak felsorolás-jelleggel:

  • megjelent a kerékpáros nyomvonalat jelző útburkolati jel, amely a kerékpárosok haladási irányát jelzi;
  • pontosították a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút fogalmát;
  • tilos a kerékpársáv és a nyitott kerékpársáv fölött elhaladni az ezek fölé nyúló rakománnyal;
  • tilos a megállás a kerékpársáv mellett a kerékpárúton és a nyitott kerékpársávon is;
  • kerékpárok (valamint a segédmotoros kerékpárok és a motorkerékpárok) számára engedélyezett a megállás a járdán egyéb feltételek híján is, amennyiben legfeljebb a járda szélességének felét foglalják el, és a gyalogosforgalom számára legalább 1,5 métert szabadon hagynak;
  • megszűnt a kerékpárok általános szigorú jobbratartása, nyomatékosabb lett viszont a főútvonalon és lakott területen kívül.
  • megszületett a kerékpáros parkolót jelző tábla;

A jelentősebb módosítások egyike, hogy a KRESZ januártól hivatalosan is engedélyezi a személyszállítást a kerékpárokon – azonban kétkerekű segédmotoros kerékpárokon továbbra is tiltja. Kétkerekű motorkerékpáron 16 évet betöltött személy szállíthat 10 éven aluli gyermeket, szigorúan pótülésen. Háromkerekűn 17 évesnél idősebb szállíthat utast.

Megszületett a nyitott kerékpársáv fogalma is, egyértelmű szükségmegoldásként a szűk belvárosi utak „kerékpárosítására”. Ez a kerékpársáv egy olyan verziója, amely nem kizárólagos birtoka a kétkerekűeknek: más járművek is igénybe vehetik, ha az egymással szemben, vagy egy irányban történő elhaladás ezt szükségessé teszi, természetesen csak az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok szerint. Az ott haladó kerékpárosnak tehát elsőbbsége van ilyen esetben a nyitott kerékpársávon kívül haladó más járművekkel szemben. A nyitott kerékpársávot a bringás balra bekanyarodás céljából, vagy annak megszűnésekor hagyhatja el.

Érdekes fejlemény, hogy többszintű lett a kerékpárosok eddigi általános, 40 km/h-s sebességkorlátozása. Lakott területen kívül, utas nélkül, fejvédő sisakban 50 km/h, ugyanitt sisak nélkül 40 km/h, kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h sebességgel haladhatnak. Minden más esetben a régi, 40 km/h határ van érvényben. Kellemes és modern, ellenőrizhetetlen és betarthatatlan szabály.

Nem csupán a kerékpársávból és a nyitott kerékpársávból, de a felfestett kerékpáros nyomon is előrehaladhatnak a tilos jelzés alatt a kerékpárosok, amennyiben a kereszteződésben felfestett előretolt kerékpáros felállóhely van. Ha a felállóhely hiányzik, a tilos jelzés alatt az úttest jobb szélén, a járműveket jobbról kerülve haladhatnak előre a kerékpárosok. Ilyen esetben egyébként a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok is előregurulhatnak, amennyiben a járművek között erre elegendő hely van.

Komoly vitát keltett az egyirányú utcába szemből behajtó kerékpárosok víziója. Nos, nem kell (nagyon) megijedni, kizárólag a kiegészítő táblával jelzett helyen hajthatnak be a forgalommal szemben. Ilyen esetben a kijelölt kerékpársávon, a szintén forgalommal szemben kialakított buszsávon, vagy szorosan a nekik menetirány szerinti jobb oldalra húzódva közlekedhetnek.

Autós szempontból fontos változás, hogy kanyarodáskor a párhuzamos gyalog-és kerékpárúton érkezőknek is elsőbbségük van a kanyarodóval szemben.

Ha kérdése volna a fentiekkel kapcsolatban, tegye fel bátran, mi továbbítjuk az illetékesek felé, és megpróbáljuk kiszedni belőlük a választ.