A lesből támadó közlekedési tábla esete

2020.07.22. 15:26

A Pom-Pom rajzfilmben egy lesből támadó, undok szárítókötéllel gyűlt meg a város lakóinak a baja, egészen addig amíg az vissza nem kapta eredeti feladatát. Nem biztos, hogy Botondnak éppen ez a rajzfilm jutott eszébe akkor, amikor a gyöngyösi áruház parkolójában haladva váratlanul a Passatra zuhant egy jelzőtábla. Az elsőbbségadás kötelező tábla olyan erővel csapódott neki a Volkswagen jobb oldali A oszlopának és szélvédőjének, hogy 150 ezres kár keletkezett az autóban. Ebből az ügyből is mesés történet kerekedett ki, amelyet érdemes elolvasni mindenkinek.

Tavaly március 15-én különös heves széllökések kísérték az ünnepnapot Gyöngyösön, amikor Botond az egyik jól ismert multi parkolója felé vette az irányt megkímélt, öreg 1,9-es Volkswagen Passatjával. Aznap zárva voltak az üzletek, nem is oda igyekezett, hanem egyszerűen csak egy rövidebb útvonalat választott azzal, hogy a parkolók mellett húzódó úton keresztül haladt tovább. Rajta kívül sem másik jármű, sem kerékpáros nem közlekedett akkor az úton, ezért is rémült meg Botond, amikor váratlanul jobb oldalról óriási csattanást hallott, és valami hangosan koppant a kocsi jobb oldali A oszlopán és a szélvédőn.

Botond satufékezett, kiszállt az autóból és meglepetésére egy kidőlt közlekedési jelzőtábla hevert az úton. Közelebbről is megvizsgálta a táblát, és egyértelműen az áruházi parkolóból kihajtó autók részére elsőbbségadási kötelezettséget előíró jelzőtábla találta el Botond autóját. Még azt a helyet is könnyen fel lehetett fedezni, ahonnét a tábla hiányzott, és ahol rendes körülmények között betontalapzatra erősítve kellett volna állnia, a többi táblához hasonlóan. Botond azonnal fotózott és biztos, ami biztos alapon kihívta a rendőröket is. Valami azt súgta neki, hogy ha elhagyja a helyszínt, senki nem fogja elhinni a káresemény körülményeit.

A gyöngyösi rendőrök hamar a helyszínre értek, ők is konstatálták a történteket, és azzal a lendülettel rendőri feljelentés alapján szabálysértési eljárást indítottak Botonddal szemben. Ez egyébként később még kifejezetten jól jött neki, de a történtek fényében a feljelentés ténye valószínűleg nem javított Botond lelkiállapotán. A feljelentés ugyanis akként szólt, hogy a gyanú szerint Botond volt az, aki figyelmetlenségből elsodorta a táblát, ez pedig megvalósíthatja a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését.

Vizsgálat indult, Botond részletes nyilatkozatot tett, és a helyszínen talált nyomok alapján a rendőrség végül megszüntette a vele szemben indított szabálysértési eljárást. A rendőröknek is szemet szúrt, hogy a kidőlt tábla talapzatától egy szemmel kivehető, 2 méter hosszúságú húzási nyom volt fellelhető az aszfalton. Ezt a rendőrök annak tudták be, hogy a táblát valószínűleg már korábban kidönthette egy másik gépjármű, és utána azt visszacipelték és visszaállították a helyére. Eközben húzhatták az úton, és ez hagyott nyomot. A tábla így elveszítette a szilárd rögzítését és ezért valóban kidőlhetett a szél hatására. Azt is Botond mellett szólt, hogy ő maga hívta ki a rendőröket, holott élő ember nem járt arra rajta kívül, ami ugyancsak nem azt valószínűsíti, hogy ő lenne a vétkes.

Megvizsgálták az áruházi kamerák felvételeit, de azok csak a bejáratot figyelték, a parkolót egyáltalán nem. A jogerős határozat nem tért ki a sérülés részletes műszaki azonosítására. A kedves olvasók fantáziájára bízom a képek alapján, hogy mégis milyen manőverrel lehet elérni olyan sérülést, mint ami a Passaton látható. Nem szükséges rafinált szakértői ismeret annak megállapításához, hogy ilyen sérülést nem lehet szerezni úgy, hogy ha a jármű sodorja el a táblát.

Botond írásban jelezte a történteket az áruháznak, részletesen beszámolt az esetről és kérte, hogy a számlával igazolt 150 640,- Ft összegű javítási költséget térítsek meg neki. Botond néhány levélváltásnál tovább nem jutott az ügyben. Az áruház kérte, hogy adjon számot arról, mit keresett ünnepnapon éppen ezen az úton, ha egyszer az áruház zárva tart. A multi szerint a szabálysértési határozatból nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy pontosan mi történt, ezért további bizonyítékokat kértek Botondtól.

Aznap az áruház zárva tartott, így a parkoló rendeltetésszerű használatára az áruház álláspontja szerint nem volt mód, az esetet nem észlelhették, így a hivatkozott tábla helyreállításához szükséges intézkedéseket sem állt módjában megtenni, melyre tekintettel hivatkozott esettel kapcsolatban felróhatóság sem terheli a társaságot. A káreseményt egyébként is csak két-három napon belül jelezte Botond, ezért nem tudták megvizsgálni, hogy március 14-én(!) milyen állapotban volt a tábla.

Jogos érvek, legalábbis első olvasatra. Az olvasók nagy többsége valószínűleg rendszeresen megfordul valamelyik nagyáruház vagy üzletház parkolójában, érdemes ezért a helyére tenni ezt a minek ment oda?-jellegű érvet.

Először is Botond nem a parkolóban közlekedett, hanem az azzal határos szervizúton. Ez az út, ahogy a parkoló teljes területe is, a közforgalom számára nyitott magánút. Mint ilyen, oda bárki behajthat, ünnepnapon is. A közúti közlekedésről szóló törvény hatálya a közforgalom elől el nem zárt magánútra, valamint annak tartozékaira is kiterjed. A jelzőtábla az út tartozékának minősül. Mindez azért érdekes, mert emiatt az áruházat üzemeltető gazdasági társaság a magánút kezelőjének minősül, feladatait pedig külön jogszabály határozza meg.

Felvetődhet a kérdés, hogy miért kellene felelnie az áruháznak egy szél által kidöntött jelzőtábláért? Alapvetően azért, mert a törvény és egy miniszteri rendelet szerint köteles gondoskodni arról, hogy a kezelésében álló magánút és annak tartozéka a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban legyen. A közúti jelzőtáblákat jó állapotban kell tartani, azok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha egy jelzőtábla megrongálódik, akkor azt ellenőrzés alapján észlelni, majd pedig haladéktalanul javítani, helyreállítani vagy pótolni kell. Az áruház felelőssége ebből adódóan nem feltétlen, és nem is automatikus.

Ugyanakkor, ha egy jelzőtáblát ki tud dönteni a szél és az rázuhanhat egy ott haladó gépjárműre, akkor az út kezelőjének kell kimentenie magát a felelősség alól. Képzeljék el, ha ebben az esetben nem a Passatot, hanem egy motorost vagy kerékpárost talál el a tábla. A kárfotók alapján nem biztos, hogy túlélte volna ezt a balesetet. A vakszerencsén múlt tehát Botond esetében, hogy éppen egy masszív gépjárműre zuhant a tábla, ami kibírta a becsapódást, és csak anyagi kár keletkezett.

Egy ilyen ügyben tehát jogilag annak van jelentősége, hogy a közforgalom elől el nem zárt magánút kezelője megfelelően eleget tett-e ellenőrzési és fenntartási kötelezettségének, elvárható lett volna-e tőle, hogy már korábban felismerje a rongálódás tényét és kellő idő állt-e rendelkezésére arra, hogy intézkedjen. Nagyon fontos természetesen a káresemény időpontjának és helyének is a bizonyíthatósága, ezért volt Botond segítségére a rendőri intézkedés és a szabálysértési eljárás. Ennek alapján legalább a kár bekövetkezésének helye és időpontja nem képezte vita tárgyát a felek között.

A bejelentés időpontjával kapcsolatos kifogást Botond nem tudta értelmezni, mert ha azonnal írt volna egy e-mailt, munkaszüneti nap lévén azt is csak a következő munkanapon dolgozták volna fel, március 16-án. A tábla már kidőlt, Botond és a rendőrség is körbefotózták a helyszínt és a sérült gépjárművet, tehát nem volt felfedezhető összefüggés a bejelentés időpontja és az ügy körülményeinek vizsgálhatósága között.

Egy 150 ezres kár miatt valószínűleg a legtöbben nem indítanánk pert, különösen mióta új, szigorúbb szabályok mentén zajlanak az eljárások. Botond azonban dühös volt és elszánt. Botond sem perelt volna, ha valamilyen egyezségi ajánlatot kapott volna az áruháztól, és megkövetik az ügyben. Ez azonban fel sem merült az áruház részéről.

A per azután a vártnál jóval gyorsabban ért véget annál, mint amire az előzmények alapján számítani lehetett. A tárgyaláson ugyanis csak Botond és jogi képviselője jelentek meg, az alperes áruház jogi képviselője azonban nem, és ki sem mentette magát. Így a bíróság nyomban ítéletet hirdetett és Botond teljes egészében pernyertes lett. Ezzel nagyon érdekes helyzet alakult ki, ugyanis annak ellenére, hogy Botond megnyerte a pert, nem derülhetett ki, hogy vajon az áruház felelőssége valóban fennállt-e, vagy esetleg ki tudta volna menteni magát a felelősség alól. De ez már nem számít, az ítélet jogerőre emelkedett, Botond kárát és a perköltséget az áruház teljes egészében megfizette.

Nemcsak ilyen módon szerezhet sérülést egy gépjármű a közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősülő áruházi parkolóban. Bajt okozhat a lejegesedett útfelület, egy kiálló csatornafedél, de akár egy töredezett, éles útpadka is. Aki hasonló helyzetbe kerül, fotózzon, állítsa be a képekhez a GPS koordinátákat, és ha megoldható, kérje el két helyszíni tanú elérhetőségét. Utóbbiak hiányában hívjuk ki a rendőröket, és ezzel elejét lehet venni a későbbi viták egy részének.

Hirdetésblokkolóval néznéd éppen a Totalcart, és ettől mi éhen halunk.

A TC olvasása ingyen van, de a működtetése nem: szerzőink és családjaik táplálkoznak, és ami fontosabb: rendszeresen tankolnak, pénzért.

Kérjük, engedélyezd a TC-n a hirdetések megjelenítését, vagy ellehetetleníted a működését annak, amit épp olvasni szeretnél.