2020.12.14. 14:44

Olvasónk öt éve eladta öreg autóját, mert szerelője szerint már nem volt érdemes költeni az 1995-ös Suzukira. Elkövetett néhány amatőr hibát az adásvételi szerződés megkötésekor, ráadásul pechjére csalókkal hozta össze a véletlen, ezért azóta is neki kell fizetnie a gépjárműadót. Története azért tanulságos, mert bárki kerülhet hasonló helyzetbe, aki ma, Magyarországon óvatlanul adja el az autóját.

Második legértékesebb vagyontárgyunk az autónk. Az első általában a lakás, ám miközben ingatlant vásárolni és eladni is csak ügyvéd közbeiktatásával lehetséges, addig autót akár egy rosszul kitöltött adásvételi szerződéssel is. Olvasónk, Tamás annyira kiábrándult az elmúlt évek megpróbáltatásaitól, hogy a Totalcarnak küldött levelét így zárja: 

"Néha szeretnék 200 évvel korábban egy kis falu lakosa lenni, akinek nem kellett százféle papírral, igazolásokkal, szerződéssel, igazolvánnyal, csekkekkel stb. rendelkeznie, elég volt tisztességgel élnie, békességben, nyugalomban."

Olvasónk nem véletlenül írja ezt. 2015. augusztus 22-én eladta 1995-ös évjáratú Suzuki Swiftjét, de azóta is járja a hivatalokat, mert máig a nevén van az autó. Az adásvételi szerződés megjegyzés rovatában szerepelt, hogy a karosszéria felújításra, a futómű és a fékek pedig javításra szorulnak és mivel egy ilyen korú és állapotú Swift már az eladás évében sem érhetett sok pénzt, részben érthető, hogy olvasónk óvatlan volt. Az autót 130 ezer forintért vásárolta meg két férfi, akik nem magánszemélyként, hanem a Fruit Contact Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nevében jelentkeztek a hirdetésre. 

A szerződés formanyomtatványán szerepel a cég bélyegzője, és a nyilvános cégadatbázis szerint ezt a kft-t 2013. novemberében alapították, főtevékenysége személy- és könnyűgépjármű kereskedelem volt, elérhető pénzforgalmi adatai nincsenek. 2015. augusztus 19-én kényszertörlési eljárást, majd 2016. nyarán felszámolási eljárást kezdeményeztek a Fruit Contacttal szemben, majd a cég 2019-ben megszűnt. 

A kft. tehát napokkal az előtt került kényszertörlés alá, hogy pecsétjének felhasználásával valakik autót vásároltak Tamástól. A Suzuki ezután eladták, de a vevő később jelentkezett olvasónknál, mert az illető szerelőjénél kiderültek az autó súlyos hibái, ráadásul kétszer annyi fizetett a Swiftért, mint amennyiért Tamás előzőleg eladta.

A becsapott vevő semmissé akarta tenni az üzletet, de sem ő, sem Tamás nem érték el többé a Fruit Contact embereit, vagy akik a cég nevében lebonyolították az üzletet. Tamás a reklamáció előtt, 2015. augusztus 24-én bement a kispesti okmányirodába, átadta az eladásról szóló szerződés egy példányát, hogy töröljék a nevéről az autót. Bár a szerződést elfogadta az ügyintéző, olvasónk nagy meglepetésére 2015. december 8-án levelet kapott a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (KEKKH). 

A Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységeként működő Központi Okmányiroda nem találta megfelelőnek az adásvételit, így nem jegyezte be a Suzuki eladását sem. Vagyis a két nappal korábban eladott autó Tamás nevén maradt. Arra hivatkoztak, hogy a hasonló ügyleteket szabályozó jogszabály szerint a leadott szerződés érvénytelen, mert nem szerepel rajta a cég nevében eljáró személy aláírása és adatai. Hiányzott még az eladó állampolgársága, de ez már részletkérdés.

Hogy ennek ellenére először úgy tűnt, simán bejegyzik az eladást az állami nyilvántartásba azért lehetséges, mert Tamás ezt először ügyfélkapun, tehát interneten jelentette be, majd ezt a Központi Okmányiroda vonta vissza a szerződés hibája miatt. Mivel a Suzuki papíron még mindig Tamásé, minden évben küldi neki az önkormányzat a gépjárműadó-fizetési felszólítást. Nem nagy összegről van szó, nagyjából alkalmanként 7 ezer forint, de Tamás vasutas, nagycsaládos, nyugdíjas. Feleségével éppen most, a koronavírus miatt vidékre költöznének egy időre. Így már kicsit más az összeg és az egész ügy megítélése. 

Mivel az elmúlt öt évben nem hagyta nyugodni rég eladott autójának ügye, 2017-ben bement a kispesti önkormányzat adóügyi osztályára, hogy bemutassa az akkor már két éve kötött adásvételi szerződést. Az ügyintéző elhitte neki, hogy valóban eladta a Suzukit, ezért 2018-ban nem kellett gépjárműadót fizetnie, ám az erről szóló határozatot később visszavonták mondván, mégis csak a központi nyilvántartás a mérvadó, ott pedig Tamás neve szerepel.

A fentiek alapján talán érthető, miért írta a Totalcarnak küldött levele végén, a cikk bevezetőjében idézett mondatot a kétszáz évvel ezelőtti világról meg a falusi élet egyszerűségéről és a bürokrácia emberkínzó hatásáról. Egy újabb évvel később, 2019-ben Tamás a rendőrséghez fordult, hogy bejelentse a négy évvel korábbi átverést.

Mint írja a kapitányságról először elküldték, ám 2019. december 18-án egy olyan vizsgálóval akadt össze, aki megértette a problémát, sőt, az illető határozottan állította, hogy a szerződésről nem hiányoztak a Kft. képviselőjének adatai, mert a cég csak köztes eladó, így ezeket a rovatokat valóban a későbbi, egyébként becsapott vevőnek kellett volna kitöltenie, illetve az adásvételit aláírnia. Egy következő alkalommal már írott kérvénnyel ment a rendőrségre Tamás, és bár nem a közlékeny tiszttel találkozott, hanem valakivel, aki el akarta küldeni segítség nélkül, végül bevették az iratot és elkezdtek dolgozni az ügyön.

Az öt éve húzódó autóátíratás jelenleg patthelyzetben van. Február elején a rendőrségi mozgolódásra reagálva Budapesti Főváros Kormányhivatalának XIX. kerületi hivatalából értesítették Tamást, hogy a további adófizetés törlésével kapcsolatos, a rendőrségnél benyújtott kérelmét elutasították. Az indoklásban egy olyan jogszabályra hivatkoznak, mely szerint nem indíthatnak újabb eljárást, mivel arról a KEKKH évekkel korábban már határozatot hozott. Azóta nem merült fel olyan körülmény, amely ezt érdemben befolyásolná. 

A gépjármű-nyilvántartás most a Belügyminisztériumhoz tartozik, ezért levelet küldtem a minisztérium sajtóosztályra Tamás Suzukija ügyében. Amíg a BM válaszaira vártam, megkértem Dr. Vágány Tamás ügyvédet, a Totalcar állandó szakértőjét, hogy nézze át az olvasónk által rendelkezésünkre bocsátott iratokat, és próbáljon támpontot adni neki, illetve bárkinek, akit ilyen rafinált módon csaptak be, amikor eladta az autóját. Az ügyvéd állásfoglalását alábbi keretes írásunkban közöljük.

Tényleg nem lehet megszabadulni az autótól?

A gépjármű - mint ingóság - tulajdonjogának átruházása és a tulajdonos személyében bekövetkezett változás hatósági nyilvántartásban történő átvezetése, rövidebben az adásvétel és az átírás nem ugyanazt jelenti. A gépjármű visszterhesen átruházható akár egy szóbeli szerződéssel is, ha a vételárban megállapodtak, és a gépjármű átadásra kerül.

A konkrét esetben Juhász úr, véleményem szerint elidegenítette a gépjárművet, az már nem az övé.

A tulajdonos személyének változását, és ennek időpontját a nem megfelelő, cégszerű aláírást nélkülöző adásvételi szerződés alapján valóban nem köteles a hatóság átvezetni, és ezért az erre irányuló kérelmet jogszerűen utasítja vissza.

Ugyanakkor a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 87.§ (4) bekezdése alapján Juhász úrnak - mint jelenleg nyilvántartott tulajdonosnak - lehetősége van nyilatkozatot tenni arról, hogy az elidegenítés megtörtént.

Ha emellett az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, vagy az új tulajdonos személye nem állapítható meg, akkor a közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és ezt a tényt a döntés véglegessé válását követően nyilvántartásba bejegyzi. Ezzel annyi érhető el, hogy a forgalomból kivont gépjárműre nem kell biztosítást és adót fizetni, továbbá egyéb zűrös ügyekben (pl pótdíjazások, szabálysértések, közigazgatási bírságok) is felhasználható az így tett nyilatkozat.

Ezen túlmenően a Kormányrendelet századik paragrafusa alapján az autó ideiglenes kivonását lehet kérni, ami azonban csak átmeneti megoldást jelent. Habár szerintem jogszerű volt a kérelem visszautasítása, az azért elgondolkodtató, hogy ha például a vételár hiányzik a szerződésről - ami pedig a szerződés lényeges tartalmi eleme - az egyáltalán nem szokta zavarni a hatóságot, ettől még elfogadják a szerződést.

Furcsa adalék Tamás és az öt éve eladott Suzuki történetéhez, hogy bár az autó műszaki vizsgája 2015. augusztus 18-án lejárt, még most is forgalomban van. A jogszabály szerint ugyanis a műszaki érvényessége vagy lejárta semmilyen módon nem hat a forgalomban tartásra. Miért érdekes ez?

Ahogy Dr. Vágány Tamás is írta, a forgalomban lévő autók után nem csak adózni kell, de a kötelező biztosítás díját is behajthatják a tulajdonoson, legalábbis elvileg. Aki nem fizeti a kötelezőt, annak egy idő után a Magyar Biztosítók Szövetsége fedezetlenségi díjat számít fel, ami erre a Suzukira naponta 560 forint, évente több mint 200 ezer... Tamásnak tehát szerencséje van, hogy ügye valahogy nem jutott el a MABISZ-hoz.

Azért különösen tanulságos a fenti eset, mert nem először találkozom olyan cégekkel, amelyeknek nevében autókat adnak-vesznek, esetleg a próbarendszámokkal élnek vissza, majd amikor szavatossági probléma, vagy bármilyen adminisztrációs teendő merül fel, a cégről kiderül, hogy csupán papíron létezett. Egy másik esetben éppen a Totalcar cikke nyomán indult rendőrségi nyomozás, miután kiderült, hogy egy csalásokra alapított majd bedöntött Kft. nevében csaptak be jóhiszemű autóeladókat, akik közül többeket meg is zsaroltak

Szintén emlékezetes egy másik ügy, amikor egy debreceni olvasónk tizenöt évvel korábban ellopott autója után követelte a gépjárműadót egy vidéki önkormányzat, mert hiába zárta le a nyomozást sokkal korábban a rendőrség, valahogy ez és a lopás ténye nem rögzült a nyilvántartásban.

Végül megérkezett a Belügyminisztérium nyilatkozata is, e szerint valóban nem lehet olyan adásvételi alapján átírni az autót, amely bármely szempontból nem felel meg a formai követelményeknek, így akkor sem, ha csak pecsét van rajta, de a vevő nem írta alá. Ezért lehetséges, hogy öt éve változatlanul Tamás nevén van a Suzuki. Most csak annyit tehet, hogy a helyi kormányhivatalhoz fordul és kéri, hogy vonják ki a forgalomból az autót. Írásban nyilatkozhat, hogy 2015. augusztus 22-én jött két vevő és elvitték a Swiftet az összes okmányával együtt, ő pedig azóta nem látta. Talán elfogadják ezt és nem kell tovább fizetnie az adót.

Évente több mint 700 ezer autót adnak-vesznek Magyarországon és bár az ilyen ügyletekhez használt szerződések hivatalos formátuma évek óta nem változott, sokan most sem veszik elég komolyan a kitöltését. Nekik szólt ez a cikk. Legyenek sokkal óvatosabbak!

Mielőtt bármilyen használt autót megvenne, kérdezze le kártörténetét a Totalcar kártörténeti adatbázisban.