A határtól a garázsig

2005.05.18. 09:38

Az előző részben frissen vásárolt autónk eljutott a határig. Első utunk a lakóhely szerint illetékes Közlekedési Felügyelethez vezessen, mivel a vámhivatalnál már szükség lesz igazolásukra, hogy az újonc megfelelt a műszaki követelményeknek, és megállapították, hogy milyen környezetvédelmi osztályba tartozik. Itt veszíthetjük a legtöbbet.


A felügyeletnél 19 000 Ft körüli vizsgadíjat, illetve 6500 Ft műszaki vizsgadíjat kell fizetni, a műszaki adatlap kiállítása 1000 Ft, és itt is csak azt javasolhatjuk, hogy behozatal előtt mindenki egyeztessen telefonon a KF-fel, mert bizonyos esetekben pótdíjakat kell fizetni.

A felügyeletnél

A vizsgálaton elsősorban a motor- és az alvázszámot ellenőrzik, valamint megnézik, hogy az autó sérülésmentes-e, és a legfontosabb, hogy ekkor állapítják meg a regisztrációs adó kivetéséhez az autó környezetvédelmi besorolását. A sérülésmentesség alatt nem az apró karcokat, hanem a fődarabok eredetiségét, műszaki állapotát vizsgálják. Kendácsolt autók nem jutnak át, de már nem is nagyon próbálkoznak: a behozott autóknak csak egy-két ezreléke bukik a vizsgán. Nincs gond a típusazonosan, hivatalos márkakereskedésben motorcserélt autókkal, de a típusidegen beépítést egy 800 000 forintos EGB-zajvizsgálattal díjazzák, így érdemes jól megfontolni ezt a lehetőséget. A vizsgálat időtartamára eltérő információkat sikerült beszerezni. A hivatalos forrás szerint a fővárosban három, a megyei felügyeleteken néhány nap alatt folytatják le a vizsgálatot. Bennfentes dílerünk Budapesten általában egy nap alatt elintézi a dolgot, de vidéken állt már három hetet is autója. Pótdíjat kell fizetni például a négykerék-hajtásért, a többtengelyes autók után, a tachográf miatt. Egy pick-up behozatalánál ezt kompenzálja némileg, hogy tehergépjárműként helyezhető forgalomba, azaz nem kell utána regisztrációs adót fizetni.

Ha az autó megmérettetett, és elég nehéznek találtatott, mehetünk tovább a megyeszékhely szerint illetékes fővámhivatalba. Itt szükségünk lesz az árutovábbítási okmányra és mellékleteire, a számlára vagy adásvételi szerződésre vagy ajándékozási okiratra, a külföldi forgalmi engedélyre, személyazonosságot igazoló okmányra és a közlekedési felügyelet engedélyére, és ez csak a kezdet. Kezdésnek egy háromoldalas nyomtatványt kell kitölteni ahhoz, hogy megkapjuk az ügyletünket azonosító VPID-számot.

Az EU-s autók nagy szerencséje, hogy nem kell őket vámoltatni, mindössze a "Regisztrációs Adó Adatlap/Határozatot" és annak Igazolás névre hallgató mellékletét kell kitölteni két példányban. Amennyiben az autó 5-ös vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozik, dokumenttel kell igazolni annak jogosságát. Erre alkalmas a típusbizonyítvány, a KF által kiadott határozat vagy a "Magyarország-Jármű műszaki adatlap" nevű adatlap. Egyes országokban a forgalmi engedélyben is feltüntetik a besorolást, ez is elfogadható igazolásul.

A harmadik országból behozott személyautókat a szabad forgalomba bocsátás előtt vámeljárás alá kell vonni, a fővárosban és Pest megyében a Magánforgalmi Fővámhivatalnál, másutt a megyeszékhelyi fővámhivatalnál. A vámeljárás megkezdéséhez az "Egységes Vámárunyilatkozat" nevű formanyomtatványt kell kitölteni. Az EV-okmány több, első látásra nehezen értelmezhető rubrikát tartalmaz, kitöltését célszerű hivatásos speditőrre bízni. Az EV-n kívül a fentebb említett okmányok és engedélyek szükségesek a vámeljárás lefolytatásához.

Az eljárás végén a vámhivatal egy határozaton állapítja meg a fizetendő vám, áfa, regisztrációs adó és egyéb nem közösségi díjak összegét. Az áfa alapja a vámalap, a vám, a regadó és a környezetvédelmi termékdíj együttes összegének 25%-a.

Áfa

EU-n kívüli behozatal:
Az áfát a vámhatóság határozata alapján kell megfizetni. Az áfa fizetésének alapja új autó esetén elsődlegesen az ügyleti érték, azaz a számlaérték vámmal, környezetvédelmi termékdíjjal és regisztrációs adóval növelt összege. Ha ez jelentősen eltér a tényleges piaci értéktől, akkor jogosult a hatóság az érték megemelésére.

EU-s behozatal:
Ahogy az a számlakérdésnél is kiderült, magánszemélytől vásárolt autónál elegendő az adásvételi, míg cégtől számlát kell kérni. A továbbiakban ez leegyszerűsíti az áfavisszaigénylés kérdéskörét. A kereskedőnek új autó eladásakor az EU-s szabályok szerint más EU-s tagország állampolgára részére nettó módon kell számlázni. Ezt azonban célszerű előre tisztázni a kereskedővel. Amennyiben nem hajlandó a nettó számlázásra, akkor kell a visszaigénylés lehetőségéről és módjáról érdeklődni. Adásvételi alapján nem, számla alapján a vásárlás helye szerinti ország jogszabályai alapján lehetőség van a kinti áfa visszaigénylésére.

Ha EU-s adószámmal rendelkező cég vásárol EU-n belül, akkor áfa nélkül tudnak vásárolni árukat. Az áfát a Magyarországra történő behozatalt követően önbevallással kell megfizetniük. Az áfakérdéssel kapcsolatban az APEH tud bővebb tájékoztatást adni.

1. Használt autó behozatala esetén magánszemélyek az áfát a vásárlás helyén fizetik meg – Magyarországon már nem kell áfát fizetni.
2. Új jármű magánszemély által történő behozatala esetén az áfát minden esetben Magyarországon kell megfizetni.
3. EU-s adószámmal rendelkező magyar cégek jármű behozatala esetén az áfát szintén Magyarországon kell bevallani.