Irány az aszfalt?

2009.04.26. 02:16

„Görögországban kipróbáltam egy quadot, és eldöntöttem, ha lehetőség nyílik rá, veszek egyet közútra. Egy dolgot nem tud megmondani senki, milyen quadot lehet közútra kivinni és a szabályoknak megfelelően közlekedni vele. Kérem, segítsen, milyen quadot használhatok B kategóriájú jogosítvánnyal?” – kérdezte olvasónk, B. László Attila.

A négykerekű segédmotoros kerékpárokat, quadokat általában hobbimotorozásra, terepjárásra, a speciális változatokat gyorsasági versenyekre használják. A gyártók a piac igényeinek megfelelő járműveket gyártanak, ezek közül számos típus rendelkezik az Európai Közösség (EK) által kiadott típusjóváhagyással, amely alapján a közúti közlekedésben részt vehetnek. Az EK típusjóváhagyással rendelkező quadok többsége a terepjáró képesség, illetve a jármű sajátos jellegének megőrzése okán nem rendelkezik differenciálművel. Ez a kialakítás nem alkalmas a vonatkozó 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 33.§, (3), (4) bekezdésében foglalt műszaki feltételek biztosítására, ezért a közlekedési hatóság 2005. júniustól korlátozta a kiegyenlítőmű nélküli kerékmeghajtással rendelkező quadok szilárd burkolatú közúton való közlekedését.

Jogszabályváltozás

Az országgyűlés tavaly év végén módosította a közlekedési törvényt, és lehetőséget teremtett a quadok forgalomba helyezésére. Az 1988. évi I. tv. 25/A. § szerint „d) a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), − a 25. §-ban meghatározott kivételek alkalmazása mellett − a közúti forgalomban érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt.” Ennek megfelelően mostanáig módosították a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket is.

A 2009. április 1-jét követően használatba vett (hazánkban újként vásárolt, újként/használtként külföldről behozott) négykerekű segédmotoros kerékpárok tehát csak érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehetnek részt a közúti közlekedésben. A törvényi előírás alapján a 2009. április 1-jét megelőzően használatba vett négykerekű segédmotoros kerékpárok 2009. július 1-je után érvényes hatósági engedély és jelzés nélkül nem vehetnek részt a közúti közlekedésben.

A kb. 300-600 ezerre becsült számú quadokat azért engedik a forgalomba, és azért látják el azonosítóval, hogy megkönnyítsék ezen járművek és vezetőik közúton történő közlekedésbiztonsági ellenőrzését, lehetővé tegyék ezek nemzetközi forgalmát, a járművekre vonatkozó biztosításokkal kapcsolatos szerződéskötések és kártérítések lebonyolítását is.

Első lépés: közlekedésfelügyelet

A quadokat a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgáláson kell bemutatni, a vizsgálatot az üzemben tartónak kell kérelmeznie a Nemzeti Közlekedési Hatóság (közlekedésfelügyelet) − lakhely szerint − illetékes igazgatóságán, illetve azok területi kirendeltségein. A címek, telefonszámok megtalálhatók a www.nkh.hu oldalon).

Az NKH ajánlása szerint a járművet indokolt pótkocsival a vizsgálat helyszínére szállítani.

A vizsgálaton először azonosítják a járműveket, és megállapítják, hogy segédmotoros kerékpárnak, illetve az EK által közúti közlekedésre jóváhagyottnak minősülnek-e. A KRESZ szerint:
„Segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége 45 km/óránál nem nagyobb, és saját tömege legfeljebb 350 kg.”

Az EK-jóváhagyás az április elsejét megelőzően használatba vett járművek esetében az alábbiak szerint igazolható:
- a jármű gyártója által kiadott idegen nyelvű megfelelőségi tanúsítvány (EC CERTIFICATE OF CONFORMITY rövidítve: COC) és a járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező járműadatok (típusjóváhagyás száma, kategóriabesorolás, gyártmány, típus, kereskedelmi név, alvázszám, motorszám)
- a jármű hazai importőre által kiadott magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozat és a járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező járműadatok
- a fenti megfelelőségi tanúsítvány, nyilatkozat hiánya esetén a járművön lévő adattábla, a feltüntetett alvázszám és a járműalvázszám azonossága.

Az EK-jóváhagyás az április elsejét követően használatba vett járművek esetében az alábbiak szerint igazolható:
- a jármű gyártója által kiadott idegen nyelvű megfelelőségi tanúsítvány (COC) és a járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező járműadatok
- a jármű hazai importőre által kiadott magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozat és a járművön lévő adattábla, továbbá az ezekkel egyező járműadatok

Az EK-jóváhagyást az EK tagállamaiból behozott és ott korábban forgalomba helyezett jármű esetén igazolják még a jármű eredeti dokumentumai, azok hiteles másolata (pl. forgalmi engedély), továbbá a járművön lévő adattábla, valamint az ezekkel egyező járműadatok.
Szükség szerint, különösen a megfelelőségi tanúsítvány, nyilatkozat hiányában, ellenőrzik a közúti kivitelű járművek esetén kötelező alkatrészeket, illetve az érintett alkatrészek jóváhagyási jeleit.

Ha az eljárás első menetében megállapításra kerül, hogy a bemutatott jármű nem sorolható segédmotoros kategóriába, akkor a járművet egy más alkalommal egyéb járműként (pl.: motorkerékpár) kell forgalomba helyezés előtti vizsgálaton bemutatni.

Ha a járműről megállapításra kerül, hogy nem rendelkezik EK-típusjóváhagyással, akkor nem helyezhető forgalomba, közúti forgalomban nem közlekedhet még nem szilárd burkolatú közúton sem.

Amennyiben rendelkezik EK-típusjóváhagyással és segédmotoros kerékpárnak minősül, akkor második fázisként egy forgalomba helyezés előtti műszaki megvizsgálást végeznek a járművön. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat végén a megfelelő jármű műszaki adatlapot kap, melynek bemutatásával az üzemben tartó a közlekedési igazgatási hatóságtól kérelmezheti a forgalomba helyezést.

Származás-ellenőrzés

A négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében a forgalomba helyezés kezdeményezése előtt származás-ellenőrzést nem kell végezni.

Második lépés: okmányiroda

A quadokat a közlekedési igazgatási hatóság, magyarul okmányiroda helyezi forgalomba, látja el hatósági engedéllyel, jelzéssel, és veszi központi nyilvántartásba. Az okmányiroda a forgalomba helyezési eljárást csak a közúti közlekedésre alkalmasnak minősített segédmotoros kerékpárok esetében, a közlekedési hatóság által kiadott, a jármű azonosítóit, meghatározott műszaki adatait tartalmazó műszaki adatlap alapján folytatja le.

A négykerekű segédmotoros kerékpár igazolólapot kap, ez olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja. Az igazolólapra is alkalmazni kell a forgalmi engedélyre vonatkozó szabályokat (35/2000 számú BM rendelet 77-82 §), és a forgalomból kivonásra vonatkozó szabályokat is.

Rendszám

A négykerekű segédmotoros kerékpárra hátulra, E típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni. A négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott S vagy R kezdő betűjelű E típusú rendszámtábla összesen 4 betűjelet és 2 számjegyet tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

Törzskönyv

A quadok rendszámtáblával történő ellátása során törzskönyv nem adható ki.

Mi a helyzet a mopedautókkal?

Az alábbi idézet a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapjáról származik:
„Az NKH a köznapi elnevezéssel „mopedautóként” említett járművekkel kapcsolatban kiemelten felhívja a figyelmet az alábbiakra. A „mopedautók” (pl.:Aixam, Liegier, Luna, Mikrocar stb.) általában rendelkeznek EK-típusjóváhagyással, mint L6e (régebben L2) kategóriába sorolt járművek.

Az ER. 3. § (2), valamint a 11. § (5)-(6) bekezdése az NKH hatáskörébe utalja a közúti közlekedésben részt vevő járművek fajtájának, a vezetői engedély kategóriájának, esetlegesen a szükséges korlátozásoknak vagy külön feltételeknek a meghatározását. Az említett könnyű négykerekű motoros járművek a közúti forgalomban személyszállító járműként, ún. „könnyű személygépkocsiként” közlekedő járművek néhány jellemzője:
- vezető + egy fő utas,
- kialakított zárt vezetőtér + raktér,
- kezelői, műszaki berendezések (áttételes kormányberendezés, pedálok, kézifék, világító és jelzőberendezések, ablaktörlő kapcsolók stb.)

Egyetért? Vitatkozna vele? Véleményét elmondaná másoknak is?

Tegye meg a publikáció blogposztján!

A konstrukciós jellemzőik, biztonsági, műszaki és technikai szintjük, komfortosságuk szerint a közúti közlekedés biztonságának szavatolása érdekében a „könnyű négykerekű motoros járművek”, „mopedautók” csak a személygépkocsikra vonatkozó rendelkezések szerint vehetnek részt a közúti közlekedésben; azaz személygépkocsiként helyezhetők forgalomba, illetve tarthatók üzemben, és a személygépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedéllyel vezethetők. Fentiekből eredően a „mopedautókat” az NKH négykerekű segédmotoros kerékpárként nem vizsgálja. Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérjük az érintett járműtulajdonosokat, hogy e járművekkel ne jelentkezzenek a négykerekű segédmotoros kerékpárok meghirdetett forgalomba helyezés előtti vizsgálataira.”