Barátkozzunk a zöldkártyaszabályokkal!

2008.06.08. 09:48
Összefoglaljuk, mit kell tudni a környezetvédelmi papírokkal kapcsolatos ügyintézésről, mérgelődni valókról. Környezetvédelmi felülvizsgálat bárhol végezhető, szerencsére nem kell ragaszkodnunk a lakóhely szerinti vizsgálathoz. A szabad választásban a díjfizetés sem akadályoz, hiszen a fizetnivaló a vizsgálat és a papírmunka terén ugyanaz (a vizsgálat a gépjármű műszaki paramétereitől függően 4500 és 8500 Ft között van, az igazolólap és a plakett kiadása pedig 1180 Ft-ba kerül).
Környezetvédelmi érvényesség

A gépkocsi az első hazai, illetve ismételt forgalomba helyezése, típusazonos motorcsere, valamint hatósági alvázszámmal való ellátása napjától számított 15 nap elteltével a közúti forgalomban csak érvényes igazolólappal vehet részt.

Fontos tudni, hogy a gépkocsi időszakos műszaki vizsgálatát forgalomból kivont, kitiltott gépkocsi ismételt forgalomba helyezése, típusazonos motorcsere, valamint a gépkocsi hatósági alvázszámmal való ellátása esetének kivételével csak érvényes igazolólap bemutatása mellett lehet elvégezni. A gépkocsi motorjának cseréje, beleértve a típusazonos motorcserét is, valamint az emissziót befolyásoló részeinek átalakítása (pl. kettős üzemre átalakítás, utólagos katalizátor beépítés), valamint a szabályozott keverékképzésű gépkocsik esetében a katalizátor és a lambda-szonda cseréje esetén soron kívüli környezetvédelmi felülvizsgálatot kell elvégezni. A javítási technológiának a környezetvédelmi felülvizsgálatot is tartalmaznia kell, amelynek végrehajtásáért a javítást végző szervezet felelős.

Minden soron következő környezetvédelmi felülvizsgálat időpontját a környezetvédelmi osztályba sorolástól függően határozza meg a jogszabály:
- a 0, 1 és 3 osztályba sorolt gépkocsi esetében egy évben,
- a 2, 4 és magasabb osztályba sorolt gépkocsi esetében a gépkocsi első használatbavételének évét követő 6 naptári éven belül két évben, 6 naptári éven túl egy évben kell meghatározni.

Ha a járművet közúti közlekedési szolgáltatásokhoz használják, a következő felülvizsgálat időpontját
- 2, 4 és magasabb osztályba sorolt gépkocsi esetében a gépkocsi első használatbavételének évét követő 4 naptári éven belül két évben,
- 4 naptári éven túl egy évben kell meghatározni.

Ha a jármű megfelelt a vizsgálaton a felülvizsgáló szervezet kiállítja a környezetvédelmi igazolólapot, és felrögzíti a gépkocsi hátsó rendszámtáblájára a környezetvédelmi plakettet.

Igazolólap és plakett a szabályos közlekedés feltételei

Nem elég, hogy a plakett fel van ragasztva a rendszámra, rendőrségi ellenőrzéskor be kell mutatni az igazolólapot is. Az igazolólap és a plakett meglétét, valamint érvényességét, a közúti forgalomban a rendőrhatóság és a területi közlekedési felügyelet ellenőrizheti.

Emellett a gépkocsi kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát, valamint környezetvédelmi állapotát a közúti forgalomban és a telephelyi ellenőrzés során a területi közlekedési felügyelet ellenőrzi. A közúti forgalomban végzett ellenőrzése során a gépkocsi kipufogórendszerén a szennyezőanyag-tartalom mérését zavaró sérülés nem lehet, továbbá a gépkocsi működéséhez szükséges kenő- és segédanyagok sem szivároghatnak.

Előfordul, hogy a plakett elveszett, vagy megrongálódott, vagy ugyanez történik az igazolólappal. Egyik olvasónknak pl. elveszett a jogsija a zöldkártyával együtt, a jogosítványt rögtön megcsináltatta, de a zöldkártyát nem, ezért hozzánk fordult, milyen lépéseket kell tennie. A különböző variációk szerint a következő módon kell eljárni:

1. Igazolólap elvesztése, ellopása, megsemmisülése

Jogszabályi előírás, hogy az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolólap helyett másolat nem állítható ki. A teendő: az igazolólap pótlására újabb felülvizsgálatot kell végezni.

Ez alól a szabály alól egy kivétel van: ha a gépkocsi hatósági engedélyeinek elveszése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése miatt az illetékes hatóság a gépkocsihoz új forgalmi engedélyt ad ki, úgy az elveszett igazolólapot kiállító felülvizsgáló hely az adott gépkocsira vonatkozó tanúsítvány alapján az érvényesség dátumának változatlanul hagyásával, vizsgálat nélkül új igazolólapot ad ki és plakettet helyez fel.

2. A plakett megsérülése vagy jogosulatlan eltávolítása

Ha a plakett megsérült, vagy azt jogosulatlanul eltávolították, a gépkocsi tulajdonosa, illetve üzemben tartója köteles 15 napon belül pótoltatni. Ilyenkor, ha megvan az igazolólap és annak adatai olvashatóak az érvényességi idő meghagyásával bármely felülvizsgáló szervezet vagy a területi közlekedési felügyelet mérés nélkül új plakettet helyez fel.

3. Az igazolólap vagy a plakett megsérülése, rongálódása

Ilyenkor a régi, érvényes, még olvasható igazolólap adatai alapján – az érvényességi idő meghagyásával – bármely felülvizsgáló szervezet vagy a területi közlekedési felügyelet az eredeti igazolólap elvétele mellett, mérés nélkül új igazolólapot ad ki és új plakettet helyez fel.

4. Rendszámcsere

A rendszám jogszerű megváltozása esetén,
- amennyiben a gépkocsi igazolólapján a gépkocsi alvázszáma szerepel, az igazolólap a rajta feltüntetett időpontig továbbra is érvényes,
- ha az igazolólapon a gépkocsi alvázszáma nem szerepel, a területi közlekedési felügyelet az érvényes igazolólap érvényességi idejének változatlanul hagyásával új igazolólapot ad ki és plakettet helyez fel.

Ha túl sok a füst:

Ha a közúti ellenőrzés során érvényes környezetvédelmi papírok ellenére – mérés nélkül – arra a feltételezésre jutnak az ellenőrző szervek, hogy a dízelmotoros gépkocsi füstölése olyan mértékű, hogy a kipufogógáz szennyezőanyag-tartalma vélelmezhetően az előírtnál magasabb, akkor a területi közlekedési felügyelet eljárása során, illetve a rendőrhatóság jelzése alapján a gépkocsit 15 napos határidővel a környezetvédelmi jellemzők ellenőrzésére berendelik.

Ha a zavarjelző (MIL) lámpa járó motor mellett hibát jelez, az ellenőrzést végző az igazolólap "Érvényesség korlátozása" rovatába, amennyiben az még üres, MIL bejegyzést tesz. Ha az igazolólapon már szerepel a MIL bejegyzés, akkor a területi közlekedési felügyelet eljárása során, illetve a rendőrhatóság jelzése alapján a gépkocsit 15 napos határidővel a környezetvédelmi jellemzők ellenőrzésére szintén berendelik.

Ha a gépkocsi a közúti vagy a telephelyi ellenőrzés, illetőleg az időszakos vizsgálat alkalmával végzett műszeres mérés szerint a gépkocsitípusra e rendeletben meghatározott megengedhető legmagasabb mértéknél többet szennyez, a kipufogógáz szennyezőanyag-tartalma a kipufogórendszer sérülése miatt nem mérhető, vagy a kenő-, illetve segédanyagok szivárognak, a területi közlekedési felügyelet a helyszínen az igazolólap érvényességét 15 napra korlátozza, és a plakettet a rendszámtábláról eltávolítja.

Ha a dízelmotoros gépkocsi a megengedhető legmagasabb érték kétszeresénél több füstöt bocsát ki, a területi közlekedési felügyelet a helyszínen az igazolólap érvényességét 5 munkanapra korlátozza, és a plakettet a rendszámtábláról eltávolítja, valamint a gépkocsit a környezetvédelmi jellemzők ellenőrzésére berendeli. Ebben az esetben a gépkocsira új igazolólapot és plakettet csak a területi közlekedési felügyelet adhat ki, a gépkocsi tulajdonosa (üzemben tartója) által elvégeztetett felülvizsgálatról szóló tanúsítvány alapján. A felülvizsgálatot viszont bármelyik felülvizsgáló szervezet elvégezheti.

Hamisítás gyanúja

Az igazolólapot az ellenőrzés során – az igazolólap hamisításának gyanújától eltekintve – nem szabad elvenni, illetőleg megsemmisíteni. Ettől függetlenül azonban azt az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni. Ha felmerül az igazolólap hamisításának gyanúja, úgy az ellenőrzést végző az igazolólapot átvételi elismervény ellenében elveszi, illetve határozattal bevonja. A felmerült gyanú tisztázásáig az átvételi elismervény, illetve a határozat pótolja az igazolólapot.

Kétütemű járgányok szabályai

Véleményét elmondaná másoknak is? Vitatkozna másokkal?

Tegye meg a cikk blogpostján !

Egyik olvasónk januárban arra panaszkodott, hogy kétütemű Trabantja van és januárban lejár a műszakija, a szerelő pedig azt mondta, hogy katalizátort kell venni hozzá. Ugyanakkor a tévéből, rádióból azt hallotta, még pár évig változatlanul gurulhatnak a Trabik. Ezzel szemben sem tavaly év végén, sem az idén nem jelent még meg olyan jogszabálymódosítás, ami alapján a Trabantok közlekedését kedvezőbben szabályozná, bár a híradásokban valóban azt lehetett hallani, hogy a gazdasági és közlekedési minisztérium további 4 év haladékot fog adni a Trabantosoknak. Jelenleg olyan kibocsátási szintnek kellene megfelelniük, ami csak katalizátorral teljesíthető és ez alól 2008. január 1-től nem ad felmentést a jogszabály.