Négyesi Pál: Az Audi magyarországi története 1914-től (2. rész)

2009.07.31. 13:14
0 hozzászólás

A DKW és a Wanderer megjelenése Magyarországon

Az egyszerű szerkezetű és könnyen elérhető DKW motorkerékpárokra gyorsan felfigyeltek hazai élelmes üzletemberek. Az egykori katonai javítóműhelyből alakult Unitas Automobilipari Rt 1923-ban DKW-hoz hasonló, kisméretű „robogóval” jelentkezett.

Az „igazi” DKW motorok Magyarországon 1925-ben jelentek meg, amikor Erdélyi Endre több versenyen is rajthoz állt DKW gépével. Erdélyi megpróbálkozott a DKW árusításával is – csekély sikerrel.
Három évvel később a Parlamenttel szemközt megnyílt az Orbit Műszaki Rt bemutatóterme, ahol a DKW motorkerékpárok mellett már a DKW kiskocsijait is szemügyre lehetett venni.

Az 1929-es gazdasági válság azonban az Orbit céget sem kímélte. Helyére 1930-ban Majláth Mihály, az egyik legismertebb hazai motorkerékpár-kereskedő lépett.

A Wanderer automobilok első képviselője, a hazai automobilizmus egyik jeles alakja Bárdi József volt. Bárdi, aki az 1890-es években a Magyar Ruggyantaárugyárnál könyvelőként kezdte pályafutását már a XIX. század végén önállósította magát, s kerékpárokkal, majd automobilokkal kereskedett. Az általa alapított részvénytársaság az első világháború kitörésekor a szakma egyik legnagyobb vállalata volt.

A háború alatt Bárdi kivált a részvénytársaság kötelékéből, s fiával, Bárdi Imrével 1921-ben új alapokról kezdték működésüket. A Belvárosban, a Ferenczi tértől nem messze nyitották meg szalonjukat, ahol a Wanderer gépkocsiké lett a főszerep.

Bárdi áldozatos tevékenységének köszönhetően 1924. decemberére 37 Wanderer közlekedett Magyarországon. Azonban az igazi áttörés elmaradt. 1928-ban a nagymúltú Zupka Lajos karosszéria-gyártó cég segítségével elkészült néhány mutatós Wanderer túrakocsi, ám 1929. végén is csupán 53 darabból állt a hazai Wanderer állomány. Éppen ezért Bárdi József más márkák képviseletét vállalta el.

Néhány évvel később a Wanderer, csakúgy, mint az Audi az Auto Union részeként tért vissza.

 

Majláth Mihály

Majláth Mihály az első világháború után roncs motorkerékpárok javításával kezdte pályafutását. 1922-ben nyitotta meg kis üzletét, ahol brit motorkerékpárokat és azok alkatrészeit árusította.
Szorgalma és szaktudása révén vállalkozása folyamatosan fejlődött. 1929-ben a Belvárosban, a gróf Zichy Jenő utcában Harley-Davidson bemutatótermet működtet.

Majláth kiváló versenyző is volt, ezen kívül a Magyar Motorkerékpár-kereskedők Egyesületének elnöki tisztségét is ellátta.
1930-ban úgy döntött, hogy a megváltozott gazdasági körülmények miatt olcsóbb, egyszerűbb motorkerékpárok képviseletével próbálkozik. Választása a DKW márkára esett. Kapóra jött, hogy a DKW motorkerékpárok mellett autókat is gyártott:

A cég kiterjedt motoros vevőközönsége lassanként az egyre olcsóbb kiskocsira tért át és a cég megelégedett motoros vevőiből DKW kocsi tulajdonosok lettek. A Majláth cég egész autós generációt nevelt, a cég szolid üzletvitele a könnyű szológépen, majd az oldalkocsis motorkerékpáron át ültette a volánhoz vevőit, akik hűen kitartottak mellette, hiszen mindig lelkiismeretesen gondjukat viselte” - írták róla néhány évvel később.

A harmincas években Magyarország egyre szorosabbra fonta politikai és gazdasági kapcsolatait Németországgal. Majláth Mihály üzlete is szépen fejlődött. Míg 1930. végén csupán 25 darab DKW gépkocsit tartottak nyilván, ez a szám öt évvel később már 169 darabra növekedett.

A rendelkezésre álló, bár hiányos statisztikák alapján megállapítható, hogy Majláth Mihály 1935. negyedik negyedévében 28 db, 1936-ban 185 db, 1937-ben 319 db, 1938-ban 389 db DKW gépkocsit értékesített.

Nincs új a nap alatt mondhatnánk, hiszen a Majláth cég különféle marketing-akciókkal csábította a vevőket. Példának okáért 1937-ben a gyári féléves garanciát két év és 50,000 kilométerre terjesztették ki. „A külön garancia a két éven belül fellépő motorikus üzemzavarok, vagy a használattal arányban nem álló abnormális kopások ellen biztosít olymódon, hogy szükség esetén költségmentesen a cég azt rendbehozza, esetleg új alkatrészekkel pótolja. ...

A garancia csakis abban az esetben áll fenn, ha a vevő mindenkor a gyári előírásnak megfelelő minőségű olajat és kenőanyagokat a Majláth cégnél szerzi be, úgyszintén az előírás szerinti kezelési utasításokat betartja, valamint az időközi átvizsgálási munkálatokat az eladó cégnél végezteti.”

A DKW elismertségét azzal is növelték, hogy az évente megrendezett margitszigeti autós szépségversenyen, a Concours d'Elegance-n, amelyet a lapok csak a „a „legszebb pesti nők és autók” seregszemléjeként jellemeztek, évről évre megjelentek egy-egy különleges felépítményű DKW-val.

Majláth megkísérelte az Audi hazai elterjesztését is, de kis idő elteltével átadta a képviseletet Hess Ervinnek.
1937-ben a dinamikusan fejlődő cég új központot avatott fel. Ma már sajnos nincs meg az épület, amely a Lehel utca elején állott. A 387 négyszögöl területen elhelyezkedő főhadiszállás megfelelt a kor összes követelményének:

Május 1-én ismét költözködik a Majláth cég,mely most a Lehel - Bulcsú és Tüzér uccák között elterülő telekkomplexumon építi fel pompás új otthonát.. A régi helyiségek - akárcsak tíz esztendővel ezelőtt - ismét szűknek bizonyultak

Az elmúlt esztendő fordulópontot jelentett: a cég egy év leforgása alatt az Auto Union legkisebb típusú gépeiből kerek 200 DKW kocsival ajándékozta meg autóparkunkat, majd amikor a BMW gyár is rábízta világhírű autógyártmányainak képviseletét, a Majláth cég számára szűknek bizonyultak a helyiségek

Így érkezett el a cég az épülő Lehel téri telephez.
Az új Majláth ház főfrontja a Lehel térre nyílik. A 33 méter mély, trapéz alakú telket oldalain a Lehel, illetve Tüzér uccák határolják, a telek hátsó frontja 40 méterre szélesedik. A modern vonalú épület főfrontjának közepén forgóajtón át jutunk be az épületbe, ahol a földszinten, a bejárattól jobbra a DKW, balra a BMW kocsik világos, tágas mintatermeit találjuk. A hall hátsórésze félkörű kiképzésben a felszerelési cikkek mintatermét fogadja be, melyhez a cég tradícióihoz híven hatalmas alkatrészraktár csatlakozik

A háromnegyed részben az uccaszint fölé épült alagsorban tökéletesen kiépített termet találunk a raktáron álló kocsik számára, és itt nyernek elhelyezést a gépház, kovácsműhely, a Lehel uccára néző ablakaival teljesen ujonnan berendezett javítóműhely, itt sorakoznak a szerelők mosdó, öltöző és étkező helyiségei is

Az épület Tüzér uccai oldalán széles bejáró vezet a belső műhelyekhez. A szétágazó behajtás letérője a javítóműhelybe, az út egyesen futó ága pedig az emelőkkel ellátott legmodernebb felszerelésű szervizállomáshoz vezet

Az üzletház emeleti traktusán nyernek elhelyezést az amerikai rendszerben felszerelt irodahelyiséggel, a középre került főnöki szobával az összes helyiségek tekinthetők lesznek

A Majláth cég új üzletháza a magyar gazdasági élet egyik erőssége lesz. Ilyen pillékre lehet és ilyen alapokra kell felépíteni automobilizmusunk fellegvárát, hazánk gazdasági fejlődésének egyik legfontosabb bástyáját”

A szolid üzletmenetnek a második világháború vetett véget. A háború után a megváltozott politikai és gazdasági környezetben Majláth Mihály szerényebb keretek között megpróbált talpra állni, de az államosítást ő sem kerülhette el.

Az ötvenes évektől sorsa nem ismert, feltehetően Tahitótfaluba vonult vissza feleségével.

 

Hess Ervin

„Két évvel ezelőtt egy belvárosi kávéházban találkoztunk vele, a legnagyobb depresszió idején, amikor nem kellett senkinek semmi. A legnagyobb külföldi gyárak képviselet nélkül voltak nálunk. Ha valaki akkor valamely képviselhez hozzányúlt volna, szépe lemosolyogják, mint egy naív idealistát.

Hess Ervin, a szőke nyulánk fiatalember leült asztalunkhoz és kérdően, félénken, csendesen bemondja, hogy átvette a Horch és a Wanderer márkák vezérképviseletét, de oly hangon, mint aki azt mondja, hogy bessz van, de én hosszra spekulálok.

(...)

Hess Ervint azután többször láttuk és kérdeztük tőle, hogy mi újság? A rövid válasza az volt: Adjatok valamit enni, mert ma nem ebédeltem, két kocsit adtam el, ebben a hónapban ez már a hetedik.
Egy év alatt hatvan nagykocsit adott el, a kitűnő Auto-Union márkákból. Ő az egyik legkellemesebb tárgyaló fél és a legelőkelőbb kezeknek adta el a szép kocsikat.

Minden három hétben felutazik a gyárba és harmadmagával lehozza az autókat. Amikor itthon van, reggeltől estig tárgyal a jólevegőjű budai telepén, ahol az öreg platánok hűs árnyékában glédába vannak állítva a vizsgára készülő Wandererek és Horchok.

Ha érdeklődő jön, néha bizony franciakulccsal a kezében fogadja őket, de az ő kezében a szerszám éppen az a kulcs, amely a vevőt a kocsival összeköti. Szerénység és munka, ezek jellemzik őt.

Sportolni már nincs ideje, de annál boldogabb, ha egy versenyen felesége elindul és a mitfahrerje lehet és még boldogabb akkor, ha hetenként háromszor vagy négyszer fiacskájával otthon labdázhat, a Zsolnay vázák nagy félelmére”

Az 1935-ben íródott portré segít megismerni Hess Ervint, aki 1929-ben domahidai Domahidy Ferenc oldalán tűnt fel. 1934-ben önálló útra lépett, s az I. kerület Mészáros utca 15 alatt nyitotta meg üzletét. Nem sokkal később budai telepét Pest közepén, az elegáns Duna-parti szállodasor mögött megnyitott bemutatóteremmel egészítette ki.

Majláth Mihállyal közösen rendkívül sokat tettek az Auto Union hazai népszerűsítéséért, amelyről egy 1937-es újságcikk így írt: „Az Auto Unionnak négy márkájú gyártmánya van, még pedig nagykocsi: a Horch, középkocsi: a Wanderer és az Audi és a kiskocsija: a DKW. Ezek közül a Horch és a Wanderer hátsókerék meghajtásúak, az Audi és a DKW elsőkerék meghajtással készül. Az Auto Union olymódon foglalt állást az első- és a hátsókerék meghajtás problémájában, hogy a nagykocsinál előnyösebb a hátsó-, a kiskocsinál pedig az elsőkerék-meghajtás. Mivel pedig a középkocsiknál igen eltérőek a vélemények, azért a Wanderer hátsókerék, az Audi pedig elsőkerék meghajtással készül. Hosszú éveken át a Hess Ervin cég a Horch és a Wanderer márkákat, szóval az Auto Union hátsókerék meghajtású kocsijait képviselte, az Audit és a DKW-t, tehát az elsőkerék meghajtásos kocsikat pedig a Majláth cég. Hess Ervin kívánságára azonban a képviseletek elosztásában változás állott be, még pedig olymódon, hogy az Auto Union az Audi kocsik képviseletét is Hess Ervinnek adta. 

Az Audi kocsik magyarországi elterjedésének azonban a képviselet változás nem vált előnyére, mert annak ellenére, hogy idén az autókereskedőknek kitűnő konjunktúrájuk volt, aránylag elég kevés Audi kocsit sikerült a Hess képviseletnek eladni. Szakemberek ennek okát abban látják, hogy a Hess képviselet éveken át állást foglalt a hátsókerék-meghajtásos kocsik mellett, ami érthető is, mert a Horch és a Wanderer kocsikat képviselte és így nem tudott kellőképpen meggyőző propagandát kifejteni az elsőkerék meghajtásos Audi kocsik mellett”

Hess piaci hódítását az értékesítési darabszámok is tükrözik:
            Audi    Horch   Wanderer
1936       3       14           90
1937       5       17         114
1938       2       14           89

Hess működésének első nagy sikere 1934-re tehető, amikor megjelent a Meseautó című nagysikerű film. A Törzs Jenő megformálta bankigazgató és Perczel Zita által megszemélyesített gépíró-kisasszony szerelméről szóló alkotás ma is népszerű történet. A film egyik fontos „szereplője” a címadó gépjármű – egy Horch 720 Cabriolet bordóvörös sárhányóval és csíkozással, krómszínű karosszériával.

A portréban leírtak dacára Hess néha-néha kompresszoros Wanderer W25K roadsterével saját maga is benevezett egy-egy versenyre. 1936. augusztusában az FTC futárversenyének betétfutamáról, egy hegyiversenyről győzelemmel távozott.

Hess-nek a Wanderer segítségével sikerült kapcsolatba kerülni a legfőbb politikai méltóságokkal: Korompai Brunswick György, Horthy Miklós kormányzó útimarsallja és az állami gépkocsik felelőse vásárolt magának egy Wanderer W22 túrakocsit. Nem sokkal később ifjabb Horthy Mikós Alfa Romeo sportkocsiját egy Wander W25K-ra cserélte.

S 1937-ben Horthy Miklós kormányzó is úgy döntött, hogy autóparkját az Auto Union konszern legnagyszerűbb típusával, egy Horch 951 Pullmann Limousine-nal egészíti ki:
„Van szerencsém Nagyméltóságod nagybecsű tudomására hozni, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága a 9 év óta használatban levő 100 HP Minervája helyett egy 8 cylinder 100 HP Horch Pullmann Limousint óhajt ... A beszerzendő gépkocsi carossériájának színe sötétzöld, belseje ugyanolyan zöld legyen. Fenti gépkocsiba a magyarországi Bosch képviselettel együtt egy ... rádióvevő készülék beszerzését is kérem” - áll az 1937. június 4-én kelt levélben, amely a kormányzói Horch megrendeléséről szól.

Hess Ervin árajánlatában részletes ismertetést nyújtott a gépkocsiról, amelynek árát 21500 pengőben határozta meg. „Fenti árat törzsgyárunk a kizárólag a tekintetes Parancsnokság részére engedélyezi, mivel a gépkocsi katalógusi ára magánfelek részére 27500 pengő” jelentette ki Hess Ervin. A gépkocsi „3795 mm tengelytávolságú, ... teljes hossza 5570 mm. ... A motor nyolchengeres, soros, felülvezérelt, 4944 ccm hengerűrtartalmú... A sebességváltó középen elhelyezve, 4 előre, 1 hátramenet, a 2., 3. és 4. sebesség synchronizált, teljesen zajtalan. Az elsőkerék felfüggesztés lengőtengely.... A karosszéria acél- és favázas lemezkarosszéria, kényelmes, 6-üléses. ... A vezetőülés elsőrendű bőrrel, hátul a karosszéria ülései, valamint a belső kidolgozás elsőrendű szövetből készül. A gépkocsi teljes üvegezése szilánkmentes...

Mint különleges berendezést vagyunk bátrak megemlíteni a központi kocsiemelőt, valamint a beépített meleglégfűtést, amely a szokástól eltérően nem kipufogógázokkal történik, hanem a szabadból beáramló tiszta levegő lesz felhevítve”.

A megrendelt gépkocsit 1937. végétől használta Horthy Miklós.
Miután a kormányzó megkapta Horch gépkocsiját felesége is kifejezte óhaját egy hasonló járműre. Arról sajnos nem maradt fenn híradás, hogy Horthy Miklósné vajon hozzájutott-e az áhított Horch autóhoz.
Rajtuk kívül Habsburg József főherceg, dr Bakay Lajos agysebész és Pallavicini Alfonz őrgróf is a hazai Horch-tulajdonosok táborát gyarapította.

Eközben Hess persze a Wandererekről sem feledkezett meg: 1939-ben a budapesti magánfuvarozókat tömörítő Kéktaxi 200 db Wanderer taxival egészítette ki flottáját.

A német származású Hess Ervin 1940-ben fejezte be hazai működését. Életének további alakulása nem ismert.

(A történet még mindig nem ért véget. A II. világháború utáni időszakot feldolgozó rész itt olvasható.)