Casco lemondása

2003.01.21. 12:39

A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további harminc nappal meghosszabbíthatja.

Tisztelt Autójogász!

Saját Bt-m által lízingelt autóm 2003 januárban lesz 5 éves, akkor lejár a lízingszerződés. Az autó cégem tulajdonába megy át. Kérdésem a CASCO-val kapcsolatos.
Kaptunk a biztosítótól egy 2003 január-március hóra szóló csekket. Szeretném a CASCO-t (ami a lízing miatt muszáj volt hogy legyen) ahogy a szerződés lejár, más, talán olcsóbb biztosítónál megkötni, sőt esetleg felmondani is (az autó második autó, keveset járunk vele).

Tudna engem arról informálni, hogy:
-ilyen esetben tagadjam meg a fizetést/küldjem vissza a csekket? Ugyanis januárban még ugye rajta kell hogy legyen a CASCO, hiszen január végén jár le a szerződésem.
-mennyi idővel előtte kell jeleznem a biztosító felé hogy felmondanám a szerződést? A CASCO szerződésemben konkrét időtartamot nem találtam.
-létezik-e bonusz-malusz minősítés CASCO-nál? Az autón sok apróbb karcolás volt CASCO-ra javíttatva, de komolyabb baleset nem volt. Ezt tovább kell vinnem a következő biztosítóhoz?
-a sok apróbb káreset miatt a lízingszerződés lejárta után a biztosító felmondhatja egyoldalúan a CASCO-t, kész helyzet elé állítva engem (ennek még nyoma sincs, csak elvileg érdekelne)?

Ha lehetősége és ideje engedi a gyors választ, nagyon megköszönöm, tekintve az idő rövidségét.

Szakértelmére számítva maradok tisztelettel:
Gábor

Tisztelt Uram!

A biztosítási szerződés a díj esedékességétől (ez a szerződésből vagy a számlából megállapítható) számított harmincadik nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított a biztosítótól halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további harminc nappal meghosszabbíthatja, ha az esedékességtől számított harminc nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közlésével a biztosítottat a fizetésre írásban felszólítja.
Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, a szerződés - változatlan biztosítási összeggel - a kifizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. Ha tehát a negyedéves díjnak csak a január 31-éig számított részét fizeti meg, a biztosítás addig áll fenn.
A biztosítási szerződés 30 napos felmondási idővel, a biztosítási időszak végére, írásban is megszüntethető. Ez az Ön esetében - ha a biztosítási időszak negyed év, vagy annak vége egyébként márc. 31-ére esik - azt jelenti, hogy amennyiben a teljes negyedévi díj megfizetésre került, a felmondás csak március 31-ével hatályosulhat, az írásos felmondási nyilatkozatnak azonban legkésőbb ezt 30 nappal megelőzően kell a biztosítóhoz érkeznie. A biztosítást a biztosító is felmondhatja, ebben az esetben a felmondás hatályosulásának időpontját értelemszerűen az írásos nyilatkozat Önnel történt közlésének (a kézhezvételnek) a napja határozza meg. (Megjegyzendő, hogy a biztosítási időszak általában egy év, a negyed év többnyire a díjfizetési terminus.)
A fönt írottaktól a szerződés eltérhet. Fontos, hogy a szerződések általában hivatkoznak a biztosítási szabályzatra, elképzelhető, hogy az általános feltételektől eltérő rendelkezéseket a szabályzat tartalmazza.
Ha másik biztosítóval köt újabb Casco-szerződést, annak feltételeit, így a különféle kedvezményeket is, ezen biztosító határozza meg.

Tisztelettel:
Autójogász