Vacakol a kereskedő

2002.12.20. 12:05

Kérdésére megalapozott válasz a szerződés ismeretében volna adható.

Tisztelt Autójogász,

A közelmúltban új autó vásárlására szántam magam.
A kiválasztott típust a márkakereskedés akcióban hirdette meg. A márka reklámjaiban limitált szériaként nevezte.A szerződés szerinti szállítási határidő október 30. volt. A szerződés pontjai alapján a szállító a határidőt széria kivitelű autóknál 3 héttel, egyéb kivitelű autóknál kettő hónappal lépheti túl jogkövetkezmény nélkül. A szerződéssel egyidejüleg a foglaló befizetése is megtörtént.
Minthogy határidőre nem történt meg az autó leszállítása és érdeklődésemre folyamatosan kitérő válaszokat, naponta változó, újabb időpontot jelölnek meg, úgy döntöttem felbontom a szerződést. A kereskedés arra hivatkozva, hogy a gépjármű nem széria kivitel - ezt a metálfényezésre alapozzák - nem hajlandó a szerződés felbontására. A korábbi reklámanyagokból egyértelműen kiderül,hogy a limitált szériájú autónak a metálfényezés is tartozéka.
A kérdésem az lenne, hogy Ön hogyan ítéli meg a helyzetet? Jogorvoslatot milyen módon tudok érvényesíteni?

Üdvözlettel,
A. László

Tisztelt A. László!

Kérdésére megalapozott válasz a szerződés ismeretében volna adható.
Ha a teljesítési határidő eredménytelen elteltéhez a szerződés jogkövetkezményként a vevő részére elállási jogot biztosít (pl. az "elállhat", "felbonthatja" kifejezés szerepel) azt egyoldalú jognyilatkozattal lehet gyakorolni. Az elállás a szerződést felbontja, vagyis megkötésére visszamenőleges hatállyal szünteti meg, azt mindenképp javasolt írásba foglalni és vagy tértivevényes postai küldeményként megküldeni, vagy személyesen átadni és egy Önnél maradó példányon átvetetni (a szerződés az elállás módjára vonatkozóan is tartalmazhat rendelkezéséket).
Ha a szerződésben a késedelem nem szerepel egyoldalú felbontási okként, arra csak érdekmúlás esetén van lehetőség, pl. ha ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező gépkocsit más kereskedőtől lényegesen kedvezőbb feltételekkel, vagy azonos feltételekkel jobb minőségű, több extrával felszerelt kocsit tud vásárolni, avagy a mielőbbi autóhoz jutáshoz nyomós érdeke fűződik. Ilyenkor azonban vita esetén az érdekmúlás bizonyítása a vevőt terheli.
Javaslom, hogy alaposan tanulmányozza át a szerződést, és annak tartalma, valamint a fönt írottak alapján hozza meg döntését.

Tisztelettel:
Autójogász