Figyelmeztető jelzés használata

2003.03.17. 16:24

A pécsi Közlekedésfelügyeletet már próbáltam keresni telefonon ez ügyben, de igazán senki nem tudott segíteni, össze-vissza kapcsolgattak.

Tisztelt Autójogász!

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) vizsgázott sportbírója vagyok, immár 11. éve.
Az MNASZ által hivatalosan rendezett autóversenyek szervezésén, lebonyolításán dolgozom rendszeresen, ami sokszor azzal jár, hogy a versenyek előtti hetekben a verseny leendő útvonalán (ami közút) rendes közúti forgalomban, saját személygépkocsimmal lassan haladva, esetleg megállva ellenőriznem kell a versenyen használt felfestéseket, biztonsági jeleket, berendezéseket, javítani azokat, illetve újakat festeni.
Azt szeretném megtudni, hogy mi kell ahhoz (vizsga, engedély stb.), hogy ilyen és hasonló esetekben az autó tetejére szerelt sárga villogót, figyelmeztető jelzést használhassak, alkalmazhassak, hogy én és kollegáim biztonságban dolgozhassunk.
A pécsi Közlekedésfelügyeletet már próbáltam keresni telefonon ez ügyben, de igazán senki nem tudott segíteni, össze-vissza kapcsolgattak.
Várom válaszát!

Üdvözlettel:
Szabó Norbert

Tisztelt uram!

A figyelmeztető jelzés kiadásának a feltételeit a 33/2000. (XI. 29.) BM rendelet szabályozza. A rendelet vonatkozó részét az alábbiakban elolvashatja.

Tisztelettel
Bodolai László

33/2000. (XI. 29.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése és használata
9. § (1) Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély adható
a) a jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,
b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző
járműre, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.
(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelését első fokon a területileg illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság, másodfokon a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(3) Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez
a) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló,
b) a kommunális szemétszállítást végző,
c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre.
(4) A járműre felszerelt figyelmeztető jelzést adó készüléket az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.
A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

10. § (1) A megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésére jogosító engedély a jármű időszakos vizsgájának érvényességéig; első alkalommal, ha az időszakos vizsga érvényességéből egy évnél kevesebb van hátra, akkor az érvényesség lejáratkor esedékes újabb időszakos vizsgálat során megállapított érvényességi időpontig adható.
(2) A 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt szervezetek gépjárművezetője a megkülönböztető jelzést adó készüléknek a 7. § (3) bekezdése alapján történő használata során köteles a KKB elnöke által kiállított, a kijelölést tanúsító okmányt magánál tartani.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezés tényét és időtartamát a jármű forgalmi engedélyébe és a járműnyilvántartásba is be kell jegyezni.
(4) A 3. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a 9. § (3) bekezdésében megjelölt jármű üzemeltetője a készülékek felszerelését és leszerelését nyolc napon belül köteles a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos (üzembentartó) lakcíme (székhelye, telephelye) szerint illetékes közlekedésigazgatási hatóságon a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba, illetőleg engedélybe bejegyeztetni.
(5) A 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt szervek közül a rendőrség által üzemeltetett gépjárművek és a c) pontjában megjelölt gépjárművek esetében a bejegyzés az üzembentartó hatáskörébe tartozik.

11. § A hatósági engedély érvényessége megszűnik, ha
a) az engedélyt a hatóság visszavonta, vagy az üzemeltetőt a megkülönböztető jelzést adó készülék, illetve a figyelmeztető jelzést adó készülék leszerelésére kötelezte,
b) a jármű üzembentartási célja megváltozott, vagy a járművet elidegenítették,
c) az engedély időbeni hatálya lejárt,
d) a járművet a forgalomból kivonták,
e) a megkülönböztető jelzést adó készülék használatára jogosult járművet az előírt évenkénti időszakos műszaki vizsgán nem mutatták be, illetve azon nem felelt meg.