Casco vs. kötelező

2003.04.02. 13:01

De mi köze ehhez a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnak, amely a másnak okozott kár megtérítésére szolgál?

Tisztelt Autójogász!

Nem kis meglepetéssel olvastam az Indexen a Matizos autósnak adott válaszát kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás ügyben. A "hitelbiztosítéki" szempont, amit említ lényegében azt jelenti, hogy az autóra kötött vagyonbiztosítás /casco/ biztosítékul szolgál/hat a hitelező bank számára. De mi köze ehhez a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnak, amely a másnak okozott kár (személysérülése vagy tárgyrongálási) megtérítésére szolgál?

üdvözlettel,
Pálfi Sándor

Tisztelt Pálfi Úr!

A Ptk 559. § (3) bekezdése értelmében felelősségbiztosítási szerződés alapján a szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanságnak a szerződésben megállapított eseteiben a biztosító követelheti a biztosítottól a kifizetett biztosítási összeg megtérítését, kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes.
A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet 2 § (6) bekezdése szerint a rendeletben foglaltaktól - a rendelet kifejezett engedélye nélkül - a felek szerződése sem a biztosított, sem a károsult hátrányára nem térhet el, az eltérés azonban nem tiltott a biztosított előnyére - ebből értelemszerűen következően: a biztosító hátrányára.
A rendeletnek a gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételeiről szóló 1. sz. mellékletének 8., ill. 9. §-a határozza meg azokat az eseteket, amikor a biztosító a kárt nem köteles megtéríteni, illetőleg a kifizetett kártérítést a biztosítottól követelheti; ezen rendelkezésektől a biztosított javára azonban - mint láttuk - el lehet térni. Tekintve, hogy hitel esetén, a bank a kockázata minimalizálásra törekszik, ezért
-a törlesztés szempontjából nem lényegtelen számára: az esetleges károkozás milyen anyagi terheket ró az adós üzembentartóra (akár csökkentve ezáltal annak törlesztési képességét is),
-elméletileg nem zárható ki tehát az Ön által kifogásolt válaszban hipotetikusan említett "adott eset".
Megjegyzendő még, hogy - a fentiek mentén - elvileg a biztosító által alkalmazott kármeghatározási módszer is lehet olyan szempont, ami a hitel finanszírozója kérdéses eljárásának jogossága mellett szól. Mindazonáltal, mint azt korábban is hangsúlyoztam, fontos követelmény, hogy a megkötés az ügyfél részére nem jelenthet indokolatlan hátrányt.

Tisztelettel:
Autójogász