Elhúzódó kárrendezés

2009.05.13. 10:07

Tisztelt Autójogász!

Sajnálatos módon az autóm totálkáros lett idén január 6-án, és a mai napig nem fizettek ki. Kivártam a 60 napos türelmi időt, mivel a károkozó egy cseh teherautós volt. A felelősségét elismerte, rendőri intézkedés történt. Hogyan tudok visszamenőleg kamatot kérni? Sajnálatos, hogy erre kell vetemednem, de minden héten legalább egyszer bent voltam, mindig csak ígérgetések hadát kaptam, pl. visszahívnak, értesítenek levélben stb. Miért kell hónapokat várni hogy fizessenek? Ha én nem fizetek, akkor mindenféle kezelési költséget, ilyen díjat, olyan díjat kell fizetnem. Hát akkor most fizessenek ők is.

Kérem, segítsen.

Sz. Zoltán

Tisztelt Sz. Zoltán!

Természetesen kérhet kamatot a biztosítótól, nincs ebben semmi kivetnivaló. Az erre vonatkozó kérelem alapján kamatot is köteles fizetni a biztosító. A Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazniuk, mely úgy rendelkezik, hogy a kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes, így a kártérítési összeg után késedelmi kamat érvényesíthető a károsodás bekövetkeztének időpontjától. Fontos tudni azonban − ez a biztosítók szabályértelmezését megerősítő PSZÁF egyik hivatalos állásfoglalásában is olvasható −, hogy a kártérítési igény megalapozottságának elbírálására és a kártérítési összeg megállapítására a biztosítónak csak a lényeges információk birtokában van lehetősége, tehát a késedelmi kamat csak a szükséges dokumentumoknak a biztosítóhoz történő megérkezése időpontjától érvényesíthető. Tehát egy kamat fizetésére vonatkozó kérelmet kell eljuttatnia a biztosítóhoz.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István