Elállnék a szerződéstől

2009.06.03. 11:14

Tisztelt Autójogász!

Az lenne a kérdésem, hogy ha megköttetett egy adásvételi szerződés, azt vissza lehet-e mondani bizonyos időn belül? Használtautó-vételről van szó.

Előre is köszönöm a válaszát!

Üdv:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

Általánosságban azt lehet mondani, hogy erre egyrészt akkor van mód, ha ezt a szerződésben kikötik, ez esetben a szerződésben megjelölt időtartamig és a szerződésben megjelölt feltételek bekövetkezése esetén lehet elállni a szerződéstől. A szerződében ilyenkor célszerű meghatározni azt is, hogy az elállás gyakorlásáig történt használatért a vevő milyen használati díjat vagy értékcsökkenést köteles fizetni.

Másrészt ha hibás teljesítés történik, és a vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy az eladó a kötelezett kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, a vevő elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, és a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesíthető a vevő ezen joga. Ebben az esetben elállás esetén a vevő nem köteles a gépjárműnek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István