Lezúduló hó okozott kárt

2009.06.08. 10:39

Tisztelt Autójogász!

Szabályosan parkoló autómra a háztetőről a hirtelen olvadáskor hatalmas mennyiségű hó zúdult, melynek következtében több helyen behorpadt a motorháztető és az utastér teteje. A ház műemlék. Mikor felkerestem az üzemeltetőt, alkalmazottjuk megjegyezte, hogy emiatt szerelhettek csupán jégvágót, és nem hófogót a tetőre. A cég biztosítója a mai napon közölte, hogy nem fizet, mert szerintük mindent megtettek azért, hogy ilyen kár ne következhessen be…

Mit tehetek én − aki mégis szeretnék kártérítést kapni − ezek után?

Várom szíves válaszát.

Köszönettel:

Sz. Csaba

Tisztelt Sz. Csaba!

Nem marad más lehetősége, mint a perlés. A Ptk. 352. § (1) bekezdése szerint: „Épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértették meg, és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”

A ház kezelője a leírtak alapján nem feltétlenül tett meg minden tőle elvárhatót a veszély elhárítása érdekében, pl. nem figyelmeztette a parkoló járművek tulajdonosait (pl. a ház elé kirakott táblával) a veszélyhelyzetre és a felgyűlt nagy mennyiségű havat nem takarította el. Amennyiben a karbantartási kötelezettségnek nem tett maradéktalanul eleget, felelős a kárért.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István