Forgalomból kivonás

2009.07.16. 09:43

Tisztelt Autójogász!

A kérdésem a következő: Üzemben tartó vagyok, és szeretném kivonatni az autót a forgalomból. Mi a módja? Én is megtehetem, vagy csak a tulajdonos? Mennyibe kerül az eljárás?

Tisztelettel:

A. Ferenc

Tisztelt A. Ferenc!

Leveléből nem derül ki, hogy ideiglenes vagy végleges kivonásra gondolt. Íme a szabályok:

Ideiglenes kivonáskor az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére az okmányiroda a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásáról. Ez esetben az okmányiroda a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába.
Ha a jármű forgalmi engedélye nem áll a kérelmező tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél rendelkezésére, az okmányiroda határozatban dönt a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásáról. A határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a jármű üzemben tartója köteles az ideiglenes kivonás tényének bejegyzése céljából a forgalmi engedélyt az eljáró okmányirodánál bemutatni. Ha az ideiglenes kivonását a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél kérelmezte, akkor a kérelemben megjelölt időtartam lejárta előtti ismételt forgalomba állását is a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfélnek kell bejelentenie az okmányirodánál. Ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel (műszaki vizsga és biztosítás). Az ideiglenes kivonás díja: 1800 Ft, ennek befizetésére csekket kap.

A végleges kivonást ugyanaz a kör kezdeményezheti, mint az ideiglenes kivonást, az okmányiroda a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából bevonja, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja. A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba. A kérelemhez csatolni kell: a bontási átvételi igazolást, a rendszámtáblát, a jármű törzskönyvét, a jármű forgalmi engedélyét. Az eljárás díja szintén 1800 Ft csekken befizetve.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István