Luxusadó E-rendszámmal

2010.07.14. 14:16

Tisztelt Autójogász!

A gépkocsit E-rendszámmal használom. Kell luxusadót fizetni?

Köszönettel: Levélíró

Tisztelt Levélíró!

A törvény egy nagyon egyszerű szabályt tartalmaz. Aki a tárgyév január 1-jén a jármű tulajdonosaként van bejegyezve, az köteles a luxusadót megfizetni. Az adókötelezettséget az adóév első napján – tehát a 2010. adóév esetén a 2010. január 1-jén – fennálló körülmények figyelembevételével kell teljesíteni. Azaz, ha későbbi időpontban bármilyen változás következik be, akár a személygépkocsi, akár az adó alanyának oldaláról, ezt a változást csak a változást követő adóévben lehet figyelembe venni.

Tisztelettel: Dr. Koszoru István