2010.10.04. 16:45

Tisztelt Autójogász!

Az után szeretnék érdeklődni, hogy egy önkormányzat tulajdonában lévő úton keletkezett kátyúkárért ki a felelős (önkormányzat) és milyen számú törvény írja ezt elő.
Előre is köszönöm válaszát.

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése állami és önkormányzati feladat. A törvény 35. §-a szerint az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni. Hogy megtudja ki az adott út kezelője, forduljon az út helye szerinti önkormányzathoz.


Tisztelettel: Dr. Koszoru István