Kell kötelező biztosítás forgalomba még nem helyezett autóra?

2010.11.25. 17:19

Külföldön vásároltam használt autót 2010.09.18-án. Kötelező biztosítást kötöttem 2010.09.22-én. Az autó magyarországi forgalomba helyezése 2010.10.05-én történt meg. A biztosító fedezetlenségi díjat számolt fel a vásárlás és a szerződés kötés közötti 3 napra.


Kérdéseim a következők:

1. A 2009. évi LXII törvény 4. § (2) bekezdése szerint a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától áll fenn a biztosítási kötelezettség, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. Milyen jogszabály engedi meg, hogy egy még forgalomba nem helyezett gépjárműre kötelező biztosítást kelljen fizetni?

2. Ha valaki külföldről hoz autót, és valamilyen okból csak hosszabb idő után tudja a járművet forgalomba helyezni, egy későbbi biztosítás kötés esetén akár több tízezer forintos fedezetlenségi díjjal is számolnia kell?

A választ a KGFB törvény 4.§ (7) adja meg:
4.§ (7) Más tagállami telephelyű gépjármű tulajdonosa - ha a gépjármű rendeltetés helye szerinti tagállama a Magyar Köztársaság - köteles a tulajdonszerzést követően a rendelkezésre bocsátástól számított harmincnapos időtartamra az e törvény szerinti biztosítással rendelkezni.

A gépjármű renltetése helye szerinti tagállam fogalmát ugyanezen törvény 3.§ 28. pontja adja meg:

3.§ 28. rendeltetés helye szerinti tagállam: gépjármű tulajdonjogának átruházása esetén a tulajdonszerzést követően a rendelkezésre bocsátástól számított harmincnapos időtartam folyamán az - a gépjármű telephely szerinti országától eltérő - tagállam,
a)
ahol a tulajdont szerző természetes személy állandó lakóhelye, a jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet tulajdonszerzése esetén annak székhelye található, illetve

b) amelyben a tulajdont szerző szokásos tartózkodási helye van, vagy ha a szerződő jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, az a tagállam, amelyben a tulajdont szerzőnek a szerződéssel érintett telephelye, fióktelepe található;

DE!

ugyanezen trövény 3.§ 7. pontja megadja a fedezetlenségi díj fogalmát:

7. fedezetlenségi díj: az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének - a szünetelés időtartamának, valamint az üzemben tartó önhibáján kívül eső, hitelt érdemlően igazolt okból bekövetkező díjnemfizetés időtartamának kivételével - díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (fedezetlenség időtartama) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, általa meghatározott díjtarifa alapján utólagosan megállapított díj;

Álláspontom szerint a fenti kiemelt rész - önhibáján kívül - tipikus esete az, ha valaki a külföldön vásárolt autót még nem hozta haza, mert pl: műszakilag nem volt alkalmas rá az autó és javítani kellett, vagy ha olyan messziről hozza, hogy fizikai képtelenség a vétel napján biztosítást kötni rá.

Dr. Horváth Bence István

Hirdetésblokkolóval néznéd éppen a Totalcart, és ettől mi éhen halunk.

A TC olvasása ingyen van, de a működtetése nem: szerzőink és családjaik táplálkoznak, és ami fontosabb: rendszeresen tankolnak, pénzért.

Kérjük, engedélyezd a TC-n a hirdetések megjelenítését, vagy ellehetetleníted a működését annak, amit épp olvasni szeretnél.