2011.01.09. 08:26

A múlt évi utolsó negyedév biztosítását nem fizettem be. Dijmegnemfizetés miatt felmondták. Sokba kerülne az újra kötés, így nem akarom ott megkötni. De az ott levő tartozást be tudja hajtani a biztosító cég? Pl. fizetésemből levonni vagy vagyon tárgyat lefoglalni?

Tisztelt Levélíró!

A biztosító a kockázatviselése megszűnése napjáig járó biztosítási díj megfizetését követelheti, azaz a biztosító a felmondásban megjelölt megszűnési határidőig az elmaradásokat behajthatja. A behajtás módozatainak taglalása meghaladná e válasz kereteit, ezért legyan annyi elég, hogy a biztosítónak joga van az elmaradt összeghez, így tőle függ, hogy milyen módszert választ, meddig megy el a követelés behajtása érdekében, azaz végső soron, a megfelelő peres, vagy nem peres eljárásokat követően akár vagyontárgyat is lefoglalhatnak, ha Ön nem teljesít önkéntesen.
Ebben a helyzetben két lehetőség mutatkozik:
- egy másik biztosítónál köt új biztosítást, ez esetben az elmaradt díjat behajthatja a régi biztosító, ezen felül a korábbi szerződés biztosító általi felmondása és az új biztosítás megkötése közötti, az esetlegesen biztosítással nem fedezett időszakra fedezetlenségi díjat kell majd fizetnie, amikor az új biztosítónál szerződést köt.
- ha a régi biztosítójával szeretné helyreállítani a biztosítási jogviszonyt, ehhez hitelt érdemlően igzolnia kell, hogy önhibáján kívül maradt el a díjfizetéssel. Ha a biztosító elfogadja a hivatkozását, az elmaradt időszakot ez esetben is ki kell fizetni. A helyreállítás kezdeményezésére önnek 15 napja van onnan számítva, hogy a megszűnésről tudomást szerzett (praktikusan, amikor a biztosító erről szóló levelét kézhezvette), de legfeljebb a megszűnéstől számított 2 hónapon belül. Ha van fedezetlen időszak, akkor a fedezetlenségi díjat ugyanúgy meg kell majd fizetni.

Tisztelettel,
dr. Horváth Bence