2011.05.28. 06:56

Tisztelt Autójogász!

Van egy autóm, amit anno a bátyám nevére vettem, mert a korom miatt nem vehettem fel autót hitelre, de az autót már kifizettem, és az autó a bátyám nevén maradt. Viszont az üzemben tartó és a biztosítás az én nevemen van a megvásárlás óta. A kérdésem az lenne, hogy a bátyámnak banki tartózása van, és ha foglalásra kerül a sor, akkor lefoglalhatják-e az autómat.

Előre is köszönöm a segítségét.

Tisztelettel: B.P.

Tisztelt Levélíró!

Végrehajtási eljárásban az adós tulajdonában álló ingóságokat lefoglalhatják, tehát a szóbanforgó gépkocsit is. Ilyenkor a végrehajtó lefoglalja a forgalmit és a törzskönyvet is, ha ez nem volt lehetséges, akkor megkeresésére az okmányiroda kivonja a járművet a forgalomból. Ha az adós tulajdonában levő ingóság a feleken kívül álló harmadik személynél (azaz Önnél) van, a végrehajtó Önt nyilatkozatra hívja fel, nyilatkozatában köteles a végrehajtóval közölni, hogy
a) Önnél van-e a felhívásban megjelölt ingóság és milyen jogcímen,
b) elismeri-e az adósnak az ingóságra vonatkozó tulajdonjogát,
c) tart-e valaki igényt az ingóságra és milyen jogcímen.
Ha az adós tulajdonjogát elismeri, a végrehajtó az ingóságot a helyszínen lefoglalja.
Ha nem nyilatkozik, vagy az adós tulajdonjogát nem ismeri el, a végrehajtást kérő pert indíthat Ön ellen a foglalás tűrése iránt. Ezekben az esetekben már Ön felel azért a költségért és kárért, amely abból ered, hogy a nyilatkozat megtételét elmulasztotta, vagy az adós tulajdonjogát rosszhiszeműen nem ismerte el, az ingóságot a felhívás kézbesítése után gondosan nem őrizte meg, vagy a foglalást meghiúsította.

Tisztelettel: dr. Koszorú István