Természetvédelmi őr büntethet így?

2011.08.03. 13:26

Üdvözlöm!

Természetvédelmi őrök büntettek meg, Tájvédelmi Körzetben történő gépjármű használatért. De semmilyen tájékoztató vagy figyelmeztető tábla nem volt ami ezt a területet jelezte volna. Így indokoltak: Régebben volt tábla, de ellopták s itt ingatlanbejegyzés szerint nincs is út. Bővebben leírtam itt és képek is vannak a területről:
http://nemisut.blog.hu

Ön szerint jogos volt a büntetés ilyen feltételek mellett?

Üdvözlettel:
Bálint András

Tisztelt Bálint András!

Kérdéses az, hogy milyen fajta védett természeti területen történt az eset. Lehet ez „természetvédelmi terület”, „tájvédelmi körzet”, „Natura 2000 terület”, „nemzeti park”, és ehhez hasonló területek. A tájvédelmi körzetre speciális szabályok vonatkoznak. Az ilyen területekre szakterületi jogszabályok vonatkoznak, melyek kiterjednek a terület kezelését, fenntartását, felügyeletét végző személyzetre, és sok már kérdés vizsgálata mellett a területet érintő tilalmakra is.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kktv.) módosítása alapján 2008. január 1-jétől az objektív felelősség elve érvényesül a védett természeti területen gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés, valamint az engedélyezett közlekedési útról való letérés tényállásokra is. A kiszabható bírságok összegét, valamint a szabályszegések körét a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. §-ának (1) bekezdése értelmében a gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel ( g) pont) a természet védelmére vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - egyes előírások betartásra kerüljenek.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.
A 80. § (1) bekezdés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez, természetvédelmi bírságot köteles fizetni. A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
Így szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény Természetvédelmi szabálysértésekre vonatkozó 147. §-ának (1) bekezdése szerint aki természeti területen - beleértve a védett természeti területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, tiltott módon közlekedik, engedély nélkül tüzet rak, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Éppen ezért érdemes figyelni, hogy milyen területen autózunk. Ha tábla jelöli a természeti területet, akkor egyértelmű a helyzet, de minden más esetben szükséges ismernünk az alábbi linket: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

tisztelettel

autójogász
dr. Lenkei Balázs

Hirdetésblokkolóval néznéd éppen a Totalcart, és ettől mi éhen halunk.

A TC olvasása ingyen van, de a működtetése nem: szerzőink és családjaik táplálkoznak, és ami fontosabb: rendszeresen tankolnak, pénzért.

Kérjük, engedélyezd a TC-n a hirdetések megjelenítését, vagy ellehetetleníted a működését annak, amit épp olvasni szeretnél.