2011.08.05. 12:02

Tisztelt Autójogász!

A testvéremet tanítom vezetni az Auchan parkolójának olyan részén, ahol nincs forgalom. Mennyi büntetésre számíthatok, ha elkapnak?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Kérdező!

A téma vizsgálata során szükséges az „úthálózat” és az azt összetevő két fő útcsoport (közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak) kapcsolatának egyértelmű meghatározása, valamint a magánutak meghatározásának pontosítása. Itt a hangsúly azon van, hogy a közforgalom elől el nem zárt magánutak is az egységes és összefüggő rendszert alkotó úthálózat részei. Az ilyen magánút abban különbözik a közúttól, hogy elzárható a közforgalom elől, - azaz a „közönségnek” nincs alanyi joga ennek a magánterületnek a használatára. Amelyik magánút nincs elzárva - a külön jogszabályban meghatározott módon - a közforgalom elől, az a közforgalom rendelkezésére áll, és osztja az úthálózathoz tartozó közutak jogi sorsát, azaz mind a KRESZ, mind a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény területi hatálya kiterjed rá, azaz a köznyelv módján: a magánúton vezető autósra a közúti közlekedés szabályai vonatkoznak. Így a szabálysértési törvény, és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet rendelkezései is hatályosak az Auchan parkolójában közlekedő gépjárművezetőre. Utóbbi rendelet 44. §-a szerint Aki a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azzal szemben, aki a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezet, a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. A szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX. törvény 135.§ (1) bekezdése értelmében a helyszíni bírság összege 3000 forinttól 20.000 forintig terjedhet.

A szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a szabálysértés tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatja a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, a hivatásos tűzoltóság; a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője; a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a természetvédelmi hatóság részéről eljáró és erre felhatalmazott személy, a közterület-felügyelő; és a a közlekedési hatóság ellenőre. Más kérdés az, hogy a vezető jogosítványát a fentiek közül egyedül a rendőrség kéri el A hatályos Sztv. nem teszi lehetővé a tudomásul vett helyszíni bírság helyszínen történő megfizetését, kötelezően előírja, hogy az elkövetőnek készpénz-átutalási megbízást kell adni. A törvény e szabályozáson annyiban változtat, hogy lehetővé teszi a helyszíni bírságnak a helyszínen bankkártyával történő megfizetését. A helyszíni bírság megfizetésének e módja lehetőség, így ha a helyszíni bírságot kiszabó hatóság nem tudja biztosítani a bankkártyával történő befizetést, akkor továbbra is a készpénz-átutalási megbízás a befizetés módja. Egyszerűen fogalmazva tehát a szankció a helyszíni tettenérés vagy beismerés esetén 3000-20 000 forintig terjedhet, feljelentés esetén 100 000 forintig terjedhet, és szem előtt kell tartanunk a járművezetéstől eltiltás lehetőségét is.

tisztelettel

autójogász
dr. Lenkei Balázs