2011.09.20. 10:49

Van egy Opel Agilánk ami a 10 éves lányom nevén van. Én vettem a nevére, de el szeretnénk adni és nem akarjuk a gyámügyet bevonni. Ha a tulajdon jog marad, el lehet adni az autót üzembentartói jogal? Vagy mi az ügy menete?

Tisztelt Kérdező, Az autó tulajdonjogát érvényesen csak a gyámhivatal hozzájáruló határozata alapján tudja a 10 éves lánya átruházni a vevőre. A vevő a gyámhivatali hozzájárulás hiányában nem tud tulajdonjogot szerezni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vevő nem tud rendelkezni az autó felett, sőt a tulajdonos esetleges tartozása miatt még le is foglalhatják tőle azt. Az üzembentartói jog érvényes jogcímet jelent a mindenkori üzembentartónak az autó használatához, a tulajdonos pedig ugyanezen üzembentartói jog alapján tudja magát kimenteni az objektív felelősség alól, pl. szabálysértés, parkolás ügyekben az üzembentartó rovására. Amennyiben a fentiek ellenére valaki jelentkezne az autóra, fontos szerződésben rendelkezni a kárveszély és az állagmegóvás (szervizelés) viselésének módjáról, ugyanis a főszabály szerint ezeket a tulajdonos viseli. Tisztelettel autójogász dr. Lenkei Balázs