2011.12.30. 08:26

Tisztelt Autójogász!

3 éve számíttattam be öreg autómat egy ismert kereskedőnél. Az adásvételi szerződés köztem és a kereskedés között jött létre amit rögtön le is jelentettem az illetékes okmányirodában. A kereskedés természetesen továbbértékesítette a kocsit és hamarosan levelek érkeztek parkolási bírság befizetésének elmulasztásáról a címemre. Én elfaxoltam az adásvételit ami bizonyítja, hogy a jármű már rég nem az én tulajdonom, de ez nem volt elég, mert további levelek jöttek, de most már egy behajtó cégtől. Nekik is faxoltam, de egy idő után már nem reagáltam zaklató leveleikre ami így utólag már elég komoly hibának tűnt, mert idén decemberben az autóm lefoglalását helyezték kilátásba, majd -egy bírósági végzéssel alátámasztva- a tartozás összegét leemelték bankszámlámról. Kérdésem az lenne, hogy miként tudom visszaszerezni a pénzemet és milyen jogon kérik rajtam számon más bűnét?

Válaszát előre is köszönöm,

L. Zsolt

Tisztelt Kérdező!

A fenti eset a fizetési meghagyás figyelmen kívül hagyásának tipikus esete. A fizetési meghagyás eljárás olyan nemperes eljárás amelyben a bíróság egyoldalú kérelemre, bizonyítási eljárás mellőzésével a kérelemben foglalt követelés teljesítésére hívja fel az adóst. Az adósnak 15 napja van a levél kézhezvételétől, hogy a fizetési meghagyásban foglaltakra ellentmondjon. Az ellentmondás jogkövetkezménye, hogy megakadályozza a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését – amelynek hatálya a bíróság ítéletével azonos, azaz végrehajtható.

A fizetési meghagyás akkor is jogerős és végrehajtható, ha azt nem kereste jelzéssel a posta visszaküldi a feladónak. Az Ön esetében valószínűleg ez történhetett, tehát nem is volt tudomása arról, hogy a parkoló társaság fizetési meghagyásos eljárását kezdeményezett.

Kérdésére válaszolva úgy tudja visszaszerezni a pénzét, hogy végrehajtási kifogást terjeszt elő annál a végrehajtónál, aki az autója lefoglalásáról tájékoztatta Önt levélben. A végrehajtási kifogásban elő kell adni, hogy a fizetési meghagyásban szereplő összeggel nem tartozik, az autó a parkolási események idején már nem az Ön tulajdonát képezte. Csatolnia kell az adásvételi szerződést és egy rövid igazolási kérelmet, amely arról szól, hogy a fizetési meghagyásról nem volt tudomása, az ajánlott postai küldemény érkezéséről szóló értesítőt nem kapta meg. Az egész eljárásról csak a végrehajtótól szerzett tudomást.

A végrehajtónak fel kell függesztenie a végrehajtást és a fizetési meghagyást kiállító szerv felé továbbítania kell a végrehajtás elleni kifogást. Amennyiben a kifogás alapos, a fizetési meghagyást hatályon kívül kell helyezni és az összeget végrehajtónak vissza kell fizetnie.

Tisztelettel,

Autójogász

dr. Lenkei Balázs