2012.11.13. 10:57

Mint 2012. októberében kiderült, 2011. augusztusában ugyan mozgáskorlátozott igazolvánnyal, de nem az erre kijelölt helyen parkoltam egy Kft. által üzemeltetett közforgalom elől el nem zárt magánparkolóban. (Tehát nem önkormányzati.) Mikuláscsomag az autón nem volt, és ezidáig sem érkezett felszólítás.

Az érdekelne, hogy jogos-e több, mint egy év elteltével a társaság követelése? Vonatkozik-e rá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (3) bekezdése, mely szerint a várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el.

Nagyon remélem, hogy tudnak válaszolni, és tanácsot adni, hogy mit tehetek, mert a parkolótársaság a díjfizetési felszólítást jogosnak tartja, azonban nem tudja megindokolni részemre, hogy milyen jogszabályi rendelkezés alapján.

Tisztelt Kérdező!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény felhatalmazása alapján a közút területén és közút területén kívüli közterületen kijelölt várakozási helyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el. Ebből következik, hogy a közút mindenkori kezelője csak azon közterületen jogosult parkolási díj és pótdíj szedésére, amely közterület üzemeltetési jogát a tulajdonosi önkormányzattól megszerezte. A parkolási társaságnak kell bizonyítania, hogy adott közterület üzemeltetési jogát a társulási szerződés alapján a tulajdonos önkormányzattól megszerezte. Ennek hiányában a parkolási díj és pótdíj idénye megalapozatlan.

Abban a nem várt esetben, ha a parkolási társaság mégis rendelkezne a magánparkoló üzemeltetési jogával, az elévülési szabályok értelmében szintén nem tudja Önnel szemben a parkolási díj és pótdíj igényét bírósági úton érvényesíteni, mert az elévült. A parkolási társaság minden esetben köteles a parkolási eseménytől számított 60 napon belül a fizetési felszólítását postára adni és 1 éven belül bírósághoz fordulni parkolási díjigénye érvényesítése érdekében. A postára adásnak a 60 napos jogvesztő határidő megtartását szintén hitelt érdemlő módon kell a parkolótársaságnak igazolnia egy esetleges peres eljárásban.

Tisztelettel:

dr. Lenkei Balázs

autójogász