2013.06.05. 16:07

Tisztelt Autójogász!

Ismerősöm kölcsönadási szerződést kíván kötni egy közeli rokonával viszont a kölcsönadási szerződés számomra morális kérdéseket vet fel.

A szerződés szerint a kölcsönvevő fél a hitel lejáratáig nem adhatja az autót vissza akkor sem, ha anyagi gondokkal küszködne és mindennemű költség őt terheli, legyen az gumicsere, olajcsere vagy egyéb más, akár nagyon drága hiba javíttatás is és persze a hitel fizetése, ami a kölcsönadás fejében van.

A másik kritérium pedig az, hogy a hitel lejártával a kölcsönadó bármikor visszaveheti az autót.

Ez lehetséges, hogy a kölcsönvevő keze teljesen meg legyen kötve, míg a kölcsönadó bármit megtehet? Ez számomra hatalmas morális kérdéseket vet fel. Kérem írja meg, hogy ezekkel a feltételekkel lehet-e a kölcsönadási szerződés érvényes még akkor is, ha a kölcsönvevő fél aláírja a szerződést.

Tisztelettel és köszönettel!

Varga László

Kedves László!

A kölcsönadási szerződésben a felek szabadon állapítják meg a szerződés lényeges feltételeit. Amennyiben a kölcsönvevőre nézve aránytalan többlet terheket ró a szerződés, ne írja alá. A szerződés utólag jó erkölcsbe ütközés, objektív értékaránytalanság címen támadható meg, ez utóbbi megtámadást egy éven belül írásban kell a másik féllel közölni. A jó erkölcsbe ütköző szerződést jogszabály nem tiltja, azonban az általánosan elfogadott erkölcsi szokásokat sérti, ezért a társadalmi megítélés szerint tisztességtelen. Az értékaránytalanság a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosság polgári jog egyik alapelvét sérti. Az aránytalanság megállapítása során figyelemmel kell lenni a szerződés egészére, illetve a piaci viszonyokra.

Álláspontom szerint azonban nincs olyan körülmény a fent ismertetett kölcsönszerződés megkötése esetén, amelyre az ismerőse utólag eredményesen tudna hivatkozni a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben.

Tisztelettel:

Autójogász

dr. Lenkei Balázs