2013.12.25. 10:31

Tisztelt Autójogász,

Szüleim háza előtt történt egy baleset, ami jelentős kárt okozott.  

Egy kamion az árokba hajtott, szétzúzva ezzel a házhoz vezető lehajtót, anyukám virágoskertjét, több száz méteres olajfoltot okozva a vízelvezető árokban.

15 kilométerre tőlünk, a határ másik oldalán másnapra megjavítottak volna mindent, eltűntették volna a környezetszennyezést és kártérítést kaptak volna szüleim, itt viszont nem történt más, mint a kamion és szállítmány mentése.

A - rendkívül fáradt - kamionsofőr -nem aludt el, hanem- egy "ismeretlen autósra" hivatkozva rántotta el a kormányt, erre fogta a balesetet, a rendőrség le is zárta a nyomozást, azzal, hogy nem lett meg a "cserbenhagyó".

A biztosító erre hivatkozva nem fizeti ki szüleimnek az okozott kárt, ami nem kicsi.

Kérdezem, ki az illetékes ilyen ügyben? Hogy járjanak el a szüleim?

Köszönettel,

Tisztelt Kérdező!

Amennyiben szülei rendelkeznek vagyonbiztosítással a családi házra, javasolom, hogy a kárigényt ehhez a biztosítóhoz jelentsék be. A vagyonbiztosítás alapján a biztosító helytállási kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kamionsofőr károkozása nem minősül jogellenesnek. Ha nem rendelkeznek vagyonbiztosítással, a károkozó felelősségbiztosítója csak olyan kár megtérítésére kötelezhető, amelyet a kamionsofőr jogszabály alapján megtéríteni köteles. A felelősségbiztosító és a kamionsofőr mentesül a kár megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

Amennyiben a rendőrségi határozat csupán a károkozó bemondására alapítva tartalmaz rendelkezést, tegyenek panaszt a határozat ellen. A panaszt a kártérítési igényük érvényesítéséhez fűződő jogi érdekükkel indokolják és indítványozzák közlekedésbiztonsági szakértő kirendelését, annak a kérdésnek a tisztázására, hogy a balesetet okozhatta-e egy szabálytalankodó ismeretlen autós. Abban az esetben, ha a rendőrségi határozatot nem sikerül megváltoztatni, az általános kárveszély-viselési szabályokat kell alkalmazni, azaz a tulajdonos viseli a dologban bekövetkezett azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Tisztelettel: Autójogász dr. Lenkei Balázs