Igazoltatás és kamera

2016.02.11. 10:18

Tisztelt Autójogász!

2 kérdéssel szeretnék Önhöz fordulni, melyekre nem találtam/kaptam eddig egyértelmű választ senkitől.

1. Igazoltatáskor mely iratokat kérheti el a rendőr? Miknek kell nálam lennie? (külön külföldön, illetve belföldön) Gondolok itt az autó papírjain és a jogosítványon túli iratokra. Én úgy tudom a személyes iratok közül itthon csak a jogosítványnak kell nálam lennie, viszont van akitől elkérték már a lakcímkártyát is. Ugyanígy külföldön, de a schengeni határokon belül miknek kell nálam lenniük?

2. Van-e értelme fedélzeti kamerát venni az autóba? Bizonyítható-e mondjuk egy balesetben az ártatlanságom a felvétel alapján? Hallottam már többfélét, van aki szerint igen, mások szerint nem bizonyít semmit, mivel a felvétel manipulálható. Kinek van igaza?

Köszönettel: Gellért

Kedves Gellért!

1. A rendőrségi törvény szerint a rendőr a feladata ellátása során

a) igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a közbiztonság védelme érdekében, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból, a tartózkodása jogszerűségének megállapítása céljából, közlekedésrendészeti ellenőrzés során, továbbá az igazoltatott vagy más természetes, illetve jogi személy és egyéb szervezet jogainak védelme érdekében kell megállapítani,

b) az igazoltatott személyt lakcímének, tartózkodási helyének - az igazoltatott választása szerint - a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy más alkalmas dokumentummal történő igazolására, vagy a lakcímre, tartózkodási helyre vonatkozó nyilatkozattételre kérheti fel [...]" Az igazoltatott köteles a személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolni. A személyazonosságot - a személyazonosító igazolványon túl - minden olyan hatósági igazolvány igazolja, amely tartalmazza a személyazonosításhoz szükséges adatokat [...] A 326/2011.( XII.28) Kormányrendelet meghatározza, hogy közúti ellenőrzés során a járművezető a személyazonosságát igazoló és a vezetésre jogosító okmányt és annak mellékletét, illetve a forgalmi engedélyt köteles az ellenőrzést végző részére átadni. Az Uniós jogharmonizációnak köszönhetően ugyanezek az okmányok szükségesek a schengeni határokon belül is.

2. Véleményem szerint mindenképpen van értelme a fedélzeti kamerának, amennyiben az esetleges bizonyítás megkönnyítése érdekében kívánja használni. A magyar eljárási jogokban az ún. szabad bizonyítás elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy bármi, ami nem törvénytelen felhasználható bizonyítékként és a bizonyítékoknak nincs előre meghatározott súlyuk. ha felmerül, hogy egy video manipulált, akkor azt is meg lehet vizsgálni és ennek megfelelően értékelni.

Tisztelettel dr. Erdey Péter