Vadgázolás autópályán – behajthatom a vadásztársaságon?

2019.07.01. 13:40

das header

T. Autójogász!

Az M7-esen haladva kiugrott elém egy vaddisznó páros, melyet az intenzív vészfékezés ellenére elsodortam a gépjármű bal illetve jobb oldalával. Ezért az első futómű károsodása miatt, már csak az autómentő igénybevételével jutottam az úticélomra.

A helyszínelő rendőrök véleménye szerint kárigényt felesleges benyújtani az illetékes vadásztársaság felé, mert már nem kötelező számukra ilyen estekre biztosítást kötniük, illetve a közútkezelő felelősségét a vadásztársaságra hárítja majd, sőt még ők igényelhetnék az elpusztult állat értékének megfizetését. Az adott szakaszon nem volt vadveszélyre figyelmeztető tábla.

Van-e értelme a jelenlegi jogszabályok mellett kártérítési igényt benyújtani a vadásztársaság vagy a közútkezelő felé?

Zoltán

Kedves Zoltán!

Javaslom, hogy méresse fel a kárát szakszerűen, valamelyik hazai kárfelméréssel foglalkozó társaság bevonásával, ezután vagy készíttessen javítási kalkulációt vagy javíttassa meg a járművet és küldje meg a kalkulációt vagy a számlát a vadásztársaságnak egy felszólító levél kíséretében. Elutasítás esetén véleményem szerint érdemes jogi úton érvényesíteni az igényét.

(Ön ugyanis) teljesen félrevezető információkat kapott a rendőröktől a vadelütés jogi megítéléséről. Az egyetlen úttípus, ahol a siker reményével lehet fellépni a vadásztársasággal szemben, az éppen az autópálya.

Az autó jogilag veszélyes üzemi tevékenységnek számít, miként a vadásztársaság működése is. Ha ez a kettő találkozik, és kár keletkezik, akkor rájuk speciális kárszabályok vonatkoznak. Ez egy többlépcsős rendszer. Első körben azt vizsgáljuk, hogy valamelyik fél vétett-e a rá vonatkozó szabályok ellen. Vizsgálandó, hogy Ön betartotta-e a KRESZ-t (pl. megengedett sebesség). Ha egyik fél sem vétett a működésére vonatkozó szabályok ellen (vagy ez nem bizonyítható), akkor második lépcsőben azt nézzük meg, hogy felmerült-e valamelyik fél működési körében úgynevezett rendellenesség. Akinél ilyen felmerült, az fogja viselni a másik kárát.

Az autópályákat vadkerítés kíséri a teljes nyomvonalukon annak érdekében, hogy a vadak megjelenése az autópályán elkerülhető legyen. Éppen ezért autópályán nem találkozhat vadveszélyt jelző táblával. Éppen ezért, ha mégis vadak jutnak be az úttestre, az jogi szempontból egy rendellenességnek számít, éspedig nem a gépjármű, hanem a vadásztársaság működési körében. Az Ön esetében tehát álláspontom szerint joggal léphet fel azon vadásztársasággal szemben kárigényével, amelynek a területéről a vad kiváltott.

Az autópálya kezelő felelőssége is vizsgálható természetesen, bár rájuk másféle szabály vonatkozik. Az ő esetükben annak van jogilag jelentősége, hogy bejárták-e az útszakaszt, észlelték-e a kerítés hibáját, és mikor intézkedtek. Előfordulhat, hogy a vad egy felhajtóról került az autópályára, nem a kerítés áttörésével, ebben az esetben az autópálya kezelő (Magyar Közút Zrt.) felelőssége nem állapítható meg, csak a vadásztársaságé.

Erre a kártípusra már kialakult a bírói gyakorlat, elég jól kiszámíthatók azok a szempontok, amelyeket a bíróság értékel a felelősség megállapítása során. Annak egyébként nincs jelentősége, hogy van-e felelősségbiztosítása a vadásztársaságnak. Még ha lenne is, Ön akkor is csak a vadásztársasággal (illetve adott esetben az autópálya üzemeltetőjével) szemben léphet fel közvetlenül.

Az Autójogász nem bíróság, és a fenti írás egy általános jellegű tájékoztatás, amely a kérdező által megadott információkon alapul. Vagyis hivatalosan fogalmazva: nem lehet teljes körű, és nem minősül egyedi jogi tanácsnak, mert nem biztos, hogy ismerjük az ügy összes részletét, és lehetnek olyan apróságok, amelyek ismeretében az itt közölt választól gyökeresen eltérő vagy akár teljesen ellentétes véleményt fogalmaznánk meg. Ezért ha bírósághoz fordulna, a konkrét ügyével kapcsolatban mindig keressen meg előtte egy hasonló ügyekben jártas jogászt, és kérje ki a tanácsát, mert nem szeretnénk, ha egy rosszul értelmezett Autójogász-válasz miatt kellene bíróságra szaladgálnunk.