Azt mondták, előszerződés, de nem az volt. Ezek után tényleg fizessek?

2020.01.13. 11:27

das header

Tiszteletem.

Kinéztem magamnak egy autót (BMW 225xe), majd 13 millióért.

Lementem Szegedre a gépjárműszalonban, az általam használt gépkocsit felmérték (4,5m Ft), mert az új gépjárműbe beleszámították volna, plusz még befizettem volna Kp-t, a többit pedig 84 hónapos részlettel. Lefuttatták, hogy a Bank ad-e hitelt, IGEN volt az elbírálásunk. Ez után elém tettek egy szerződést, hogy írjam alá, mondván ez egy előszerződés, a "rendes–hiteles" szerződést akkor írjuk alá, amikor elhozom a gépjárművet. Aláírtam. - Azóta kiderült, ez nem "előszerződés" volt. -

Itthon nézem, a szerződésben sem a gépjárművem "felértékelése", sem annak az összege, sem a hitel összege nem szerepelt.

Elutaltam egy kis KP-t, a cégnek (250.000 Ft).

Ez után 1 héttel, szóltak, hogy a BANK mégsem ad hitelt.

Mondom, akkor ácsi, ilyet nem játsszuk, hogy egy ilyen értékű gépjárműnél visszakozik a Bank, amire egyszer azt mondta, hogy: Rendben van.

Felmondtam a szerződést.

A Márkakereskedő cég azt akarja, hogy ami ebben a kajli szerződésben van az általuk eladni kívánt gépjármű 10%-át fizessem meg nekik.

Ez lehetséges?

Ez átverés!

Azóta több ügyvéddel is beszéltem, mivel a szerződésben egy k.rva szó sincsen a részletfizetésről, ezért a foglaló - kötbér a szerződés szerint jogos.

Az, senkit nem "érdekel", hogy az e-mailok amikkel bizonyítani tudom, hogy ez a gépjármű vásárlás nem arról szólt, ami az általam aláírt szerződésben van, így nem tudom az igazamat bebizonyítani, a cég csalhat átverhet továbbra is embereket, és működhet tovább.

Tudna tanácsot adni, hogy ilyenkor mit lehet-érdemes csinálni?

Ezt meg lehet csinálni Magyarországon, a jog sem tesz semmit, pedig az összes ügyvéd tudta - látja, hogy ez a szerződés átverés, csalás!

Hol lehet ezt, az ilyen "magatartást" jelenteni?

Autómárkakereskedőknek ki a felügyeleti szerve?

Kedves Érdeklődő!

Érthető az ön által leírt helyzet. Őszintén szólva az már kevésbé, hogy ön egy 13 milliós adásvételi ügyletnél miért nem szentelt nagyobb figyelmet és kellő időt arra, hogy az ön elé tárt szerződést gondosan áttanulmányozza.

A polgári jog kiindulópontja alapvetően a felek szerződéskötési szabadságának elismerése, és az a megfontolása, hogy a szerződő fél befolyásmentesen, szabad belátása szerint teszi meg a jognyilatkozatát. Éppen ezért nem könnyű egy aláírt megállapodást utólagosan érvénytelenné nyilvánítani, noha nem is lehetetlen. A szerződés érvényes létrejöveteléhez ugyanis mindkét félnek a lényeges kérdésekben való egyetértése szükséges. Ha valamely lényeges kérdésben nem volt egyetértés, akkor adott esetben a szerződés nem is jött létre (a látszat ellenére sem).

Jóllehet, a részletesebb tényállás nem ismert az ügyben, megítélésem szerint kétféle módon lehet rendezni a felmerült jogvitás helyzetet:

  • – Módosítják a meglévő megállapodást és ön vállalja, hogy adott határidőig egy másik pénzintézettől megszerzi a vételárhoz a hiányzó összeget, és természetesen a már megfizetett összeget beszámítják a vételárba.
  • – Ön megtámadja az aláírt megállapodást tévedés címén. Ha sikerrel jár, a megállapodás érvénytelenné válik, a megfizetett összeg visszajár önnek.

A megtámadás feltétele tévedés esetén annak bizonyítása, hogy ön a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, továbbá a tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést. Ez az ön esetében akár meg is valósulhatott véleményem szerint. Fontosnak tartom ugyanakkor megemlíteni, hogy nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedését a kellő gondosság mellett felismerhette. Ennek eldöntése bírói mérlegelést igényel.

Üdvözlettel:

Autójogász

Az Autójogász nem bíróság, és a fenti írás egy általános jellegű tájékoztatás, amely a kérdező által megadott információkon alapul. Vagyis hivatalosan fogalmazva: nem lehet teljes körű, és nem minősül egyedi jogi tanácsnak, mert nem biztos, hogy ismerjük az ügy összes részletét, és lehetnek olyan apróságok, amelyek ismeretében az itt közölt választól gyökeresen eltérő vagy akár teljesen ellentétes véleményt fogalmaznánk meg. Ezért ha bírósághoz fordulna, a konkrét ügyével kapcsolatban mindig keressen meg előtte egy hasonló ügyekben jártas jogászt, és kérje ki a tanácsát, mert nem szeretnénk, ha egy rosszul értelmezett Autójogász-válasz miatt kellene bíróságra szaladgálnunk.