Szerelni hagytam ott az autót, aztán összetörték

2020.05.25. 16:58

das header

Tisztelt Címzett!

Ez év január 3-án, egy ismerősömnél szerelés céljából ott hagytam a tulajdonomban levő autót. Ezzel az autóval jan. 8-án anyagi káros balesetet okozott. A napokban kaptam meg a rendőrségi határozatot, miszerint ő volt a felelős a koccanásért. A kérdésem az lenne, hogy lehet rá terhelni az okozott kárt, hogy a biztosításomban ill. más anyagi költségben ne én legyek terhelve.

Az autót nem adtam neki kölcsön, szóval kölcsönadási szerződés sem készült, ennek ellenére vezette a megőrzés helyétől messzebb az autót.

A biztosítótól előzetesen azt az információt kaptam, hogy a "gépkocsit vezető személyre nem terhelhető rá az okozott kár összege tekintettel arra, hogy a gépkocsit az Ön tudomásával használta (vezette), így Ön vállalta annak kockázatát, hogy a gépkocsival kárt szenvedhet, illetve okozhat."

Még egyszer hangsúlyozom, hogy én nem adtam neki engedélyt arra, hogy vezesse az autót. Szerelés céljából hagytam nála.

Segítségüket előre is köszönöm, várom mielőbbi válaszuk

Üdvözlettel Éva

Tisztelt Éva!

A tulajdonos az említett jogerős szabálysértési határozat birtokában minden további nélkül felszólíthatja az illetőt az alábbi kárai megtérítésére:

  1. közvetlen gépjárműkár az ön autójában
  2. bónusz besorolás romlása miatti biztosítási díj emelkedéséből eredő kár

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Az 1. kártételt javítási árajánlat alapján tudja meghatározni. Ehhez kapcsolódóan javaslom, hogy rendeljen meg egy privát kárfelmérést valamelyik ezzel foglalkozó cégtől (internetes keresővel pillanatok alatt talál ilyen cégeket) a későbbi vitákat elkerülendő, hogy mi sérült és mi nem a balesetben.

A 2. kártételt becsülni tudja egy online tarifálással (ahol 2-vel rosszabb bónuszt állít be). A felszólító levélben tűzzön 15 napos teljesítési határidőt. Ennek eredménytelensége esetén javaslom, hogy fizetési meghagyás útján érvényesítse kárigényét, amivel véleményem szerint különösebb kockázatot nem vállal, legfeljebb azt, hogy behajtható-e ténylegesen is az illetőn a kár (magyarán van-e végrehajtható jövedelme, vagyona).

Teljesen egyértelmű egyébként, hogy az ön engedélye nélkül vezetett gépjárművel okozott kárt az ön biztosítója visszakövetelhetné a jármű vezetőjétől. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis:

34. § (1) A biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott előlegezés esetén a Kártalanítási Számla kezelője az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:

a) attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzemben tartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette;

Azzal végül is nem kell foglalkoznia szerintem, hogy az ön biztosítója él-e ezzel a jogával, ez legyen az ő problémájuk, de ön ne vállalja magára a más által okozott kár terhét.

Üdvözlettel:

Autójogász

Az Autójogász nem bíróság, és a fenti írás egy általános jellegű tájékoztatás, amely a kérdező által megadott információkon alapul. Vagyis hivatalosan fogalmazva: nem lehet teljes körű, és nem minősül egyedi jogi tanácsnak, mert nem biztos, hogy ismerjük az ügy összes részletét, és lehetnek olyan apróságok, amelyek ismeretében az itt közölt választól gyökeresen eltérő vagy akár teljesen ellentétes véleményt fogalmaznánk meg. Ezért ha bírósághoz fordulna, a konkrét ügyével kapcsolatban mindig keressen meg előtte egy hasonló ügyekben jártas jogászt, és kérje ki a tanácsát, mert nem szeretnénk, ha egy rosszul értelmezett Autójogász-válasz miatt kellene bíróságra szaladgálnunk.