Jogos-e a kiszabott büntetés?

2024.06.01. 13:28

Tisztelt Autójogász!

2024. februárban Budapest XI. kerület Somogyi úton a P+R parkoló telítettsége miatt, annak kerítése mellett parkoltam le az autómmal. Délután visszaérve azt tapasztaltam, hogy a kerekére kerékbilincset szerelt fel a kerületi közteres. Az értesítésen lévő telefonszámot felhívtam és leszereltettem a kerékbilincset. Ezt követően a közteres kioktatott, hogy zöldfelületen várakoztam és a helyi önkormányzati rendelet alapján eljár velem szembe. Ismertette, hogy vagy 20 000 Ft helyszíni bírságot fog kiszabni vagy eljárást kezdeményez, amely sokkal magasabb összeg lesz. Vitattam az általa közölt tényt, ugyanis a szóban forgó zöldfelület egy betonkeménységű különböző műanyag-, papír-, fémhulladékkal borított földes rész volt. A vita az ő javára dőlt el és kaptam egy jegyzőkönyvet, amelyben elismertem a szabályszegést.

Később otthon elolvastam az általam sötétben aláírt jegyzőkönyvet, azon nem zöldfelület volt kézzel írva, hanem zöldterület(!) és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.§ (1) bekezdés kg) pontja, amely a behajtási tilalom, a korlátozott övezet, a kötelező haladási irány KRESZ-ben megfogalmazott szabályok megszegésére vonatkozik. A jegyzőkönyv túloldalán a tájékoztatás szintén olyan elemeket tartalmazott, amelyek ebben az eljárásban nem is lettek volna alkalmazhatóak. Itt a kötelezően alkalmazandó (KRESZ szabályszegés miatt objektív felelősség alapján) helyszíni bírság összegére vonatkozó kormányrendelet, a közterület-felügyeletről, az általános közigazgatási rendtartásról, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény van többek között feltüntetve és a fellebbezési jogról történő lemondás nyilatkozata. A helyi rendelet (2/2013. Újbuda Önkormányzati rendelete) továbbá a szankció törvény rendelkezéseit nem tartalmazza a jegyzőkönyv.

Mivel az elkövetett jogsértést alapvetően vitatom és az ellenem kezdeményezett eljárást, valamint annak dokumentációit sem fogadom el nem fizettem be a helyszíni bírságot, amely ellen panaszt terjesztettem elő, de arra a közterület-felügyelet válaszra sem méltatott. Kérem arra vonatkozó válaszát, hogy egy objektív felelősség kategóriába tartozó, KRESZ szabályszegésbe öltöztetett jogsértés miatt kiszabott helyszíni bírság miatt milyen jogszabályi hivatkozással nyújthatok be jogorvoslati kérelmet, hogy a bírságot töröljék, illetve a kerékbilincs leszerelésének összegét részemre visszafizessék.

Tisztelettel: Norbert

Kedves Norbert,

Amikor az optimista autós egy megtelt P+R parkolóval szembesül, az finoman szólva is megadja az alaphangot a napkezdéshez. A közterületessel való szóbeli csatározás a befejezéshez. Ami ennek a jogi vetületét illeti, ott kizárólag az aláírt jegyzőkönyv fog számítani. Mivel ennek ismerete nélkül a bírság jogszerűsége végképp nem ítélhető meg, inkább a jövőre nézve vetek fel pár szempontot:

- helyszíni bírság esetén utólagos reklamációnak (jogorvoslatnak) abban az esetben van helye, ha azt a járművezető távollétében szabták ki

- jelen esetben a leírtak szerint van egy aláírt helyszíni bírság, és mind szóban, mind írásban tájékoztatták, hogy a fellebbezési jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha aláírja, ezzel utólagosan vitatkozni jellemzően hiábavaló, mert az ember a saját aláírásával ismerte el, hogy nem akar vitatkozni

A zöldfelületi parkolásnál ismétlődően visszatérő felvetés, hogy nem is volt zöld. Sok zöldfelület azért takar sáros, poros, szemetes területet, mert a parkolási anomáliák miatt nincs esélye a fűnek. A zöldfelületek azonban jogi fogalmak, önmagában a zöldfelület hiánya nem érv.

Az, hogy jelen esetben a bírságot ténylegesen a jegyzőkönyv szerint mi miatt szabták ki, és az támadható lenne-e, lehet kérdés, de itt azonnal visszatérünk a kérdés elejére: ha nem értett egyet a bírsággal, miért írta alá?

Üdvözlettel: D.A.S. www.das.hu

Az Autójogász nem bíróság, a fenti írás egy általános jellegű tájékoztatás, amely a kérdező által megadott információkon alapul. Vagyis hivatalosan fogalmazva: nem lehet teljes körű, és nem minősül egyedi jogi tanácsnak, mert nem biztos, hogy ismerjük az ügy összes részletét, lehetnek olyan apróságok, amelyek ismeretében az itt közölt választól gyökeresen eltérő vagy akár teljesen ellentétes véleményt fogalmaznánk meg. Ezért abban az esetben, ha bírósághoz fordulna, a konkrét ügyével kapcsolatban mindig keressen meg előtte egy hasonló ügyekben jártas jogászt.

Címlapképünk illusztráció.