Súlyadó sokadszor

2004.05.24. 19:13
Tisztelt Autójogász!

Gépkocsimat 2004 márciusában adtam el és vettem egy új gépkocsit. A helyi önkormányzat súlyadót vetne ki a régire. Hivatkozva az alábbiak szerint 1991.évi LXXXII törvény valamint 6.bekezdésére -mely szerint az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.-a2.-es paragrafus szerint az az adóalany aki a gépjármű hatósági nyilvántartás szerint tulajdonosa. A 6. bekezdés szerint az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1.napján kezdődik a Gjt (1) bek. értelmében és annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg -a Gjt.4.par.(2) bek. szerint-amelyben a hatóság a gépjárművet kivonta. Utánanéztem interneten a www.complex.hu -jogtárban a1991 évi LXXXII tv- nek. Az említett törvény szerint a 2.paragrafus 3.bekezdésében az alábbi áll: Ha év közben a tulajdonos személye megváltozik a régi tulajdonost a változás hónapja végéig terheli az adó megfizetésének mértéke. Ezután felhívtam az adott hivatalt és azt mondták ,hogy többszöri törvénymódosítás történt és higgyem el nekik be kell fizetni az ez évi adót még akkor is ha már nem az enyém a gépkocsi. Kérdéseim:

-hogy lehetek én az adóalany ha nem én vagyok a tulajdonos. Ez ellenkezik az általuk megadott 2-es paragrafussal.

-amennyiben változott a törvény akkor miért nem azt adják meg.

Kérném válaszát és amennyiben lehetséges a gépjármű adóról szóló legutóbbi hatályos paragrafust /már csak azért is mert kérdésem felevetésekor nem túlságosan mutatott együttműködést az illetékes hatóság

Köszönettel: László

Tisztelt László

Sajnos az adott hivatali ügyintézőnek az alábbiak szerint igaza van.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 2. § (1) és (3) bekezdései szerint: "Az adó alanya - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - az, aki/amely az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa, illetőleg ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos). Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely a hatósági adatszolgáltatást megelőző tárgyév utolsó napján az adó alanya volt.

Hatósági nyilvántartás e törvény alkalmazásában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartás.

(3) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként."

Mindezek alapján tehát Ön kötelezhető az ez évi súlyadó megfizetésére.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László