Parkolási pótdíj elévülése

2004.07.30. 12:40

Tisztelt Autójogász!

Szeretném megkérdezni, hogy ha a Centrum Parkolási Társaság most követel rajtam pótdíjat 2002. parkolások miatt az jogszerű-e? Mennyi idő alatt évülnek el ezek a tartozások?

Köszönettel:

Heim Zsuzsanna

Tisztelt Heim Zsuzsanna!

A parkolási díjjal, pótdíjjal kapcsolatos szabályokat a 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. Rendelet tartalmazza. Eszerint mind az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása, mind az időtúllépés esetén a várakozási díjkülönbözeten felül pótdíjat is kell fizetni. A pótdíj megfizetésének elévülésére a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni, mely szerint fő szabályként a követelések 5 év alatt évülnek el.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László