A jármű átalakításról részletesebben!

2004.08.26. 11:39
Tisztelt Autójogász!

Ha jól tudom, 2004. május 1-től megváltoztak a közúti ellenőrzés szabályai és ennek értelmében szigorúbban ellenőrzik a gépjárműn eszközölt átalakítások, valamint ezek hivatalos igazolásának (műbizonylat, TÜV engedély stb.) a meglétét. Érdeklődni szeretnék, hogy tud-e Ön olyan listáról, illetve felsorolásról, amely tartalmazza az engedélyköteles átalakításokat, egyáltalán definiálja azt, hogy mi is számít ilyen átalakításnak? Valamint az is érdekelne, hogy elfogadják-e (kötelesek-e elfogadni) más, EU-s ilyen jellegű igazolást (pl. német TÜV igazolás)? Kell-e ezt a gépjárműben tartani felkészülve az esetleges igazoltatásokra?

Köszönettel:

András

Tisztelt András!

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 2. §-a határozza meg, hogy jármű átalakításának minősül a már forgalomba helyezett jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának cseréje. Ezen túlmenően a jogszabály nem sorolja fel tételesen, hogy mi számít konkrétan átalakításnak, azonban az felsorolja, mi nem minősül átalakításnak. Ezek az esetek a következők:

a) olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírja vagy megengedi;

b) a motor azonos típusú motorra történő cseréje;

c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;

d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;

e) szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;

f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;

g) a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt követelményeknek;

h) a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a Központi Közlekedési Felügyelet alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít.Az átalakítási engedélyeket a gépjármű vezetőjének magánál kell tartania, a rendőrök kérik.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László