Ki a felelős, ha letört az ajtó?

2004.10.26. 11:33

Tisztelt Autójogász!

Érdeklődnék, hogy ki a felelős abban az esetben, ha egy parkoló autó hátsó ajtóját kinyitják és ebbe az ajtóba belemegy egy másik autó?

Köszönettel:

Lőrincz Ádám

Tisztelt Lőrincz Ádám!

Kérdésére csak általános választ lehet adni, a körülmények döntik el, kit terhel a felelősség:

A Polgári Törvénykönyv 339. § szerint aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a felelősség alól részben mentesítheti. Tehát azt kell megállapítani a kérdés eldöntéséhez, hogy a másik autó vezetője az adott helyzetben tőle elvárhatóan, kellő gondossággal járt-e el.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László