Ki a gépjárműadó alanya?

2004.10.29. 11:26

Tisztelt Autójogász!

Röviden ismertetném problémámat, amelyhez hasonló már volt a fórumban. Új autót vettem, a régit a szalonnak eladtam. Két kocsi után én sem szeretnék súlyadót fizetni. A régi autó adásvételi szerződésének következő pontjai vannak: "6. A vevő az első pontban megjelölt gépkocsit a szerződés aláírásának napján veszi birtokba, ezt követően őt terhelik a gépkocsi fenntartásának költségei. 7. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés aláírásától számított 15 napon belül a gépkocsi átírásáról gondoskodik, és őt terhelik az ezzel kapcsolatos költségek." Kérdésem: -Nekem kell e a régi autó után súlyadót fizetnem az idők végezetéig? -Ki tudom e vonatni a forgalomból a régi autót az okmányirodánál?

Köszönettel

Vízhányó István

Tisztelt Vízhányó István!

A gépjárműadóra vonatkozó rendelkezések szerint az az adó alanya, aki az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa, illetőleg ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó. Ha a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha Ön még tulajdonosa a gépjárműnek, akkor ki tudja vonatni a forgalomból, kérdés azonban, hogy ehhez az autókereskedő, hozzájárul-e, hiszen ez a jármű értékesítését nem könnyítené meg.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László