A sértett nem kaphat szabálysértési határozatot?

2005.01.31. 13:58
Tisztelt Autójogász!

Szeptemberben egy baleset részese voltam motorkerékpárommal. A balesetben teljesen vétlen voltam ezt a rendőrség is megállapította és erről nagy nehezen határozat is született. A károkozó nem rendelkezett vezetői engedéllyel és kötelező biztosítása sem volt, ezért, a biztosítóm a MABISZ felé továbbítaná a százezres nagyságrendű kárigényemet. Azonban ezt nem tehetik meg, mert nem kapták meg a rendőrségi határozatot ami nélkül elmondásuk szerint a MABISZ nem tudja a motorkerékpáromban keletkezett kárt megtéríteni. A rendőrségen az ügy előadója szintén köti az ebet a karóhoz, hogy neki nem áll módjában a határozatot sem a biztosító részére, sem az én részemre kiadni. Igazolást szívesen ad, de a határozatot nem adhatja ki. Mindkét fél a másikra mutogat, de ettől nekem nem térül meg a károm. Türelmem vészesen fogy, kérem adjon tanácsot!

Üdvözlettel:

Vilmos

Tisztelt Vilmos!

A szabálysértési törvény 51. § (1) bekezdése szerint sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette. A (2) bekezdés a) pontja szerint a sértett az eljárás során az őt érintő iratokat megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetőleg készíthet. Az iratbetekintés, illetőleg a másolatkészítés jogának gyakorlását úgy kell biztosítani, hogy a név kivételével az eljárás alá vont személy és az ügyben szereplő egyéb személyek személyes adatai ne juthassanak a betekintő tudomására. Kérje el az igazolást is és a határozatot is, amelyből a név kivételével a személyes adatokat "kitakarja" (láthatatlanná teszi) az ügy előadója.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László