Milyen a veteránautók rendszáma?

2005.01.31. 14:04
Tisztelt Autójogász!

Úgy tudom, hogy a veterán autókra PO kezdetű rendszámot kell feltenni. És ezzel más kedvezmények (pl. súlyadó fizetése alóli mentesítés) is járnak. Azt kérdezném, hogy ezek igazak-e, és hogy mik a veterán autónak minősítés feltételei?

Köszönettel:

Herceg Gergely

Tisztelt Herceg Gergely!

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint a muzeális jellegű járművet a gyártási éve alapján több kategóriába sorolják, veterán az 1905-1919 között gyártott jármű, egyébként a muzeális minősítéshez legalább 30 évesnek kell lennie az autónak. A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg. A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű akkor minősíthető muzeális jellegűnek, ha a több mint 30 éves, műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek, műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására. A fenti szempontoknak megfelelő muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi. A Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki Adatlap" alapján a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adja ki az OT betűjelű különleges rendszámtáblát ad ki. Az OT betűjelű rendszámmal ellátott autókra a gépjárműadó törvény hatálya nem terjed ki, ezért arra nem kell súlyadót fizetni.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László