Rendszámutánzat és szabálysértés

2004.03.31. 19:03

Tisztelt Autójogász!

Vásároltam egy gépjárművet, melynek AF-s motorszáma van. E miatt a vásárláskori eredetvizsgálaton az autó "megbukott" bűncselekményre utaló jelek miatt. Az autót a rendőrség bevonta vizsgálatra. Az igazságügyi szakértői vizsgálat befejeztével az autót visszakapta az eladó. A jegyzőkönyv kitér arra a tényre is, hogy az autó első rendszámtáblája műanyagból készült ragasztott feliratokkal. A szakvélemény a fenti megállapítást fényképpel is alátámasztja. Kiadtak egy határozatot a nyomozás megszüntetéséről, mivel beigazolódott, hogy az AF beütés hivatalos, a közlekedési felügyelet által lett beütve. A vizsgálat konkrétan a motorszámra vonatkozott, de kitért az első rendszámtáblára is, mivel azt is kifogásolta az eredetvizsgáló állomás. A rendőrség az eljárást bűncselekmény hiányában megszűntette. Ezek után vásároltam az autót.

Többszöri közúti ellenőrzés során kifogás nem merült fel a gépjárművel kapcsolatban. Napokban közúti ellenőrzéskor az eljáró hatóság az első rendszámtáblát bevonta a forgalmi engedéllyel együtt, mivel állításuk szerint bűncselekmény történt a rendszám szabálytalan volta miatt. A rendszám méretei, betűkarakterisztikája teljesen megegyezik az eredetivel, de 3 mm-es műanyag lapból készült és nincs rajta okmányirodai engedélyszám. Ezután a rendőrségen az ügyeletes tiszttel beszélve sikerült a bűncselekmény vádját szabálysértéssé minősíttetni a vonatkozó jogszabályoknak (35/2000 84-86 par.) megfelelően. Az ellenőrző rendőr a mai napig fenntartja a bűncselekmény vádját. A rendőrségen a hivatalos nyomszakértői vélemény, valamint a nyomozást megszűntető határozat bemutatásra került, ezek után a rendőrség vélt igazamat nem fogadta el, mely alapján jóhiszeműen használom az autót a műanyag rendszámmal.

Mivel hivatásos katona vagyok és ezt jeleztem is, bűncselekmény esetén az eljáró szervnek katonai rendészt kellett volna hívni.

Az igazoltató rendőr elmondása alapján, ha a rendszám nem az előírásos helyén lett volna elhelyezve (pl. műszerfal), vagy az eredeti helyén papírból készült rendszám lett volna (eredetivel nem megtévesztően egyező) elhelyezve, akkor nem követtem volna el semmilyen jogsértést. MIÉRT?????????????

Véleményem szerint nem követtem el semmilyen szabálysértést.

Tisztelt Uram

Az az üzemben tartó, aki érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel vesz részt a közúti forgalomban, szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha igaz amit ön leírt, elképzelhető, hogy a felelősségét megállapítják. A büntetőeljárás, amivel az intézkedő rendőr meg akarja kínálni, valószínűleg a Btk. 277/A szerinti egyedi azonosító jel meghamisítása bűncselekmény miatt indítanák, de nem hinném, hogy ez esetben megállna.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László