Határozatra várva

2004.03.31. 19:46

T. Autójogász!

Sajnálatos módon tavaly totálkárra tört az autóm egy úgynevezett "négyes koccban" (követési távolság be nem tartása, gyorshajtás, hirtelen sávváltoztatás..... ) Kihívtuk a rendőrséget, mert nem bírtunk megegyezni, hogy ki a vétkes. Az "intézkedő" rendőrök sem tudtak felelőst megállapítani, kérésemre sem a szondát nem alkalmazták (tudtommal ilyen esetben költekező), sem nyomokat nem rögzítettek(fotó, féknyom...) Kérdezem, jogomban áll-e az említett intézkedéseket "igénybe venni"? Ha igen a rendőröket feljelenthetem- e kötelesség elmulasztásáért? Szakértő bevonása mellett "született" egy határozat, mely ellen az egyik fél kifogással élt, sajnos elfogadták, ezért bírósági ügy lett belőle. A káresemény óta már eltelt 8 hónap, a rendőrségtől eddig csak egy olyan papírt kaptam, melyben sem a baleset időpontja, sem az autóm rendszáma nem stimmelt. Mikor visszavittem a kapott okmányt egy mosollyal "díjazták" és közölték, hogy ez eddig csak nekem tünt fel, és senki sem panaszkodott. A biztosító azt, mondta mihelyt van jogerős végzés, ők rögtön utalják az ügyben a megállapított összeget, ami nem csekély. A gondom az, hogy ki tudja meddig húzódik még a per, van-e arra mód, hogy a MABISZ bevonásával hamarabb jussak a pénzhez vagy ennek semmi értelme? Továbbá az is érdekelne, hogy milyen módon és kin lehetne "behajtani", az összegre járó kamatveszteséget és ennek mi az ügymenete?

Tisztelt Uram!

A rendőrség csak akkor tud határozatot kiadni, ha az ügyet lezárta. Ha az ügy bíróságra kerül, akkor sajnos meg kell várni a jogerős ítéletet, a biztosító csak akkor tud fizetni, hiszen a felelősség kérdése csak akkor dől el véglegesen. A biztosító nem köteles kamatot fizetni. Ebben az esetben a MABISZ -on keresztül nem juthat korábban a pénzéhez. A biztosítási összeget meghaladó kárát esetleg a károkozón megpróbálhatja érvényesíteni.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László