Mi alapján minősít a Muzeális Minősítő Bizottság?

2005.04.23. 09:34
Tisztelt Autójogász!

Arról szeretnék információt kapni, hogy mik a feltételei annak, hogy egy autót veteránautónak minősítsenek. Válaszát előre is köszönöm!

Köszönettel:

Szigligeti Ádám

Tisztelt Szigligeti Ádám!

A muzeális jellegű járműveket a gyártási évük alapján lehet besorolni, így pl. az 1905. év előtt gyártott jármű az antik, az 1905-1919. között gyártott jármű a veterán stb., a leggyakoribb az, hogy az 1971. utáni, legalább 30 éve gyártott jármű muzeális minősítését kérik, ezek a "nosztalgia III." kategóriába tartoznak.

A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg. A jármű akkor minősíthető muzeális jellegűnek, ha:

- gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható, azaz legalább 30 éves, - műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek, tehát a karbantartáson kívül nem történt rajta olyan beavatkozás, mely az eredeti gyári jellegét megváltoztatta volna, - a műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására. Ha a gépjármű ezeknek a feltételeknek megfelel, a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi.

A Muzeális Minősítő Bizottság tagjai: a Közlekedési Főfelügyelet, a Közlekedési Múzeum, a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége (F.I.V.A.) nemzeti képviselő szervezete és a Magyar Autóklub által kijelölt személyek. A muzeális minősítő vizsgálat szervezését, lebonyolítását a Magyar Autóklub végzi.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István