Közeli hozzátartozóm vezette az autót??

2005.05.31. 21:15

Tisztelt Autójogász!

Gyorshajtást, szabálytalan parkolást, "buszsávozást" stb. bizonyító fényképfelvétel esetén lehetőség van arra hivatkozni, hogy a járművet nem az üzembentartó vezette, akinek a rendőrség erről értesítést küld. (Feltéve persze, hogy a szabálysértőt a helyszínen nem igazoltatták.) Sokan azt csinálják, hogy ilyenkor a szabálysértési törvény 57. §. (1) b)-re hivatkoznak: hozzátartozóm vezetett, nem nyilatkozom. Ezzel az eljárás általában véget ér. Újabban viszont egyre többet hallani: az autót ilyenkor kivonhatják a fogalomból. Én az összes vonatkozó jogszabályt átnéztem, de ilyet megalapozó rendelkezéssel nem találkoztam. A szabs. tv. ezt a jogkövetkezményt nem ismeri. Egy korábbi válaszában még Ön is azt állította, hogy az adatközlés megtagadása esetén a járművet kivonhatják a forgalomból. De mi alapján tehetnék ezt meg? Mik a jogszabályhelyek?

Köszönettel:

S!M

Tisztelt S!M !

A jogszabály, ami alapján a forgalomból való kivonást megtehetik a következő: 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. Ennek a 88. §-a alapján a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el ha a járműnyilvántartás szerinti tulajdonosa (üzemben tartója) a rendőrhatóság felhívására a jármű vezetőjére vonatkozó adatszolgáltatást jogos indok nélkül megtagadja, vagy valótlan adatot közöl. Erre a szabálysértési hatóság értesítése alapján kerül sor. E jogszabály 89. §-a szerint a forgalomból való kivonás időtartama ebben az esetben 6 hónap.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István