Károkozás céges autóval

2005.06.05. 17:33
Tisztelt Autójogász!

Egyik korábbi válaszlevelében olvastam arról, hogy a károsult vagy károkozó gépjármű vezetője hozzátartozója-e az üzembentartónak vagy sem. Nos, a vezető a vezetett cégautó hivatalos alkalmazottja. Hozzátartozója az üzembentartónak, jelen esetben a cégnek vagy sem? Terheli-e az alkalmazottat valami felelősség (vagy kártérítési kötelezettség) ha ő a károkozó? Korábbi levelében úgy értelmeztem, hogy nem. Jól?

Köszönettel:

Szabó Géza

Tisztelt Szabó Géza !

Ez egy teljesen más jogviszony, nem szabad a másik válasszal összekeverni. A céges autónál a kár megtérítéséért a cég felel, azonban a cég által megtérített kárt a Munka Törvénykönyvének szabályai alkalmazásával követelheti a munkavállalójától. A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik, szándékos károkozás esetén a teljes kárért felel, gondatlanságból okozott kár esetében a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. A munkavállaló akkor mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István