Kötelező biztosítási csekk és kötvény

2005.07.24. 11:06

Tisztelt Autójogász!

Újabban a biztosítómtól egy ilyen üzenet kíséretében kapom a kgfb. csekkem: "A feladóvevény a biztosítási kötvénnyel együttesen a 190/2004. (VI.8) Korm. rendelet értelmében hitelt érdemlően bizonyítja a kötelező gépjármű-biztosítási szerződés fennállását." Ezek szerint mindig a kocsiban kell tartanom a kötvényt is? Várom válaszát.

Köszönettel:

Lipkovits Márk

Tisztelt Lipkovits Márk !

A gépjármű forgalomba helyezése során, a forgalmi engedélyben változások bejegyzése alkalmával, műszaki vizsga során a kötvényt és a csekket is be kell tudnia mutatni, hitelt érdemlően ezek igazolják a biztosítása fennállását. A forgalomban való részvételhez azonban a biztosítási kormányrendelet nem követeli meg, hogy a kötvény is a gépjárműben legyen. Ezt azonban pótolja a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 96. § (1) bekezdés b) pont szerint a közúti ellenőrzés során a járművezető köteles átadni a rendőrnek a kötelező felelősségbiztosításról szóló kötvénykivonatot és a befizetést igazoló bizonylatot vagy igazolást.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István